Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Thị lực

Nếu là hội viên San Francisco Health Plan Medi-Cal, quý vị sẽ nhận dịch vụ thị lực qua Chương trình Dịch vụ Thị lực (VSP).

Để tìm một nhà cung cấp dịch vụ VSP, hãy truy cập vào vsp.com hoặc gọi 1(800) 438-4560. VSP sẽ cung cấp thông tin liên lạc cho quý vị về nhà cung cấp dịch vụ tham gia mạng lưới.

  1. Khi quý vị gọi bác sĩ tham gia mạng lưới, hãy cho biết quý vị là một hội viên VSP. Nhà cung cấp dịch vụ tham gia VSP sẽ xác nhận sự hội đủ điều kiện và phạm vi bảo hiểm theo chương trình của quý vị.
  2. Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ của quý vị sẽ lấy hẹn khám cho quý vị. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ VSP sẽ cho quý vị biết.
  3. Hãy gọi Chương trình Dịch vụ Thị lực (VSP) theo số 1(800) 438-4560 để biết thêm thông tin về phúc lợi dịch vụ thị lực của quý vị.
  4. Phúc lợi thị lực cho trẻ em dưới hai mươi mốt (21) tuổi bao gồm khám mắt từ chuyên viên đo thị lực một lần mỗi 24 tháng. Gọng kính và mắt kính được bao trả.
  5. Các phúc lợi thị lực cho người lớn hai mươi mốt (21) tuổi trở lên bao gồm khám mắt tại chuyên viên đo thị lực một lần mỗi 24 tháng. Gọng kính và mắt kính được bao trả.
  6. Vì nguy cơ của bệnh tiểu đường gây ra cho thị lực, nên điều quan trọng là các hội viên SFHP bị bệnh tiểu đường phải được khám mắt định kỳ. Khám mắt định kỳ bằng phương pháp làm giãn đồng tử bởi chuyên viên đo thị lực VSP được bao trả hàng năm mỗi 12 tháng cho các bệnh nhân tiểu đường.
  7. Không có giới hạn về tần suất khám cần thiết về mặt y khoa bởi bác sĩ nhãn khoa hoặc giới hạn về điều trị khám võng mạc bất thường. Nếu quý vị cần khám thường xuyên hơn, bác sĩ của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến bác sĩ nhãn khoa.

Nếu quý vị có thắc mắc về những phúc lợi thị lực Medi-Cal, hãy gửi email cho Dịch vụ Khách hàng của San Francisco Health Plan hoặc gọi chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.