Nhận thức về Sức khỏe Nam giới

Nam giới: Hãy Quan tâm đến Sức khỏe của Quý vị!

Xem thêm về các dịch vụ và quyền lợi Medi-Cal
Men's Health Awareness - Chinese Vietnamese

Hầu hết nam giới đều cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Tin tốt là quý vị có thể bắt đầu thực hiện các bước để cải thiện sức khỏe của mình ngay hôm nay!

Tôi có thể quan tâm đến sức khỏe của mình như thế nào?

Đến bác sĩ để khám sức khỏe thường xuyên ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh. Việc này rất quan trọng vì một số bệnh và tình trạng sức khỏe ban đầu không có triệu chứng. Hơn nữa, gặp bác sĩ thì quý vị sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về sức khỏe của mình.

Dưới đây là một số việc quý vị có thể làm để chăm sóc cho sức khỏe của mình:

  • Ăn uống lành mạnh và năng động.
  • Nếu uống rượu, thì chỉ uống có chừng mực.
  • Cai thuốc lá.
  • Biết rõ tiền sử sức khỏe gia đình của mình.
  • Làm xét nghiệm sàng lọc để kiểm tra các vấn đề sức khỏe trước khi thấy có các triệu chứng.
  • Đảm bảo tiêm đủ các mũi chủng ngừa.

Nguồn:
https://healthfinder.gov/healthtopics/category/everyday-healthy-living/sexual-health/men-take-charge-of-your-health


Lựa chọn số #1 cho Medi-Cal bởi cư dân San Francisco.*

Bắt đầu.

Gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số

1(415) 777-9992

Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30am to 5:30pm

Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý vị điền và nộp đơn đăng ký Medi-Cal.

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh sẽ xác định đối tượng đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Medi-Cal.

*Dựa trên Báo cáo về Ghi danh của Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe.