Nhận Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe mà Quý vị Cần

Chăm sóc sức khỏe hành vi và tâm thần là dịch vụ dành cho tất cả mọi người. Nói chuyện với người khác là bước đầu tiên để quý vị nhận được sự giúp đỡ cần thiết.

Các Vấn đề về Sức khỏe Tâm thần Là Rất Phổ biến

Quý vị không nên cảm thấy xấu hổ nếu quý vị hoặc người mà quý vị yêu thương đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc hành vi. Cảm thấy căng thẳng, buồn bã, tức giận hoặc thay đổi cảm xúc là việc rất bình thường.

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần phổ biến


Các Triệu chứng về Sức khỏe Tâm thần

Nếu quý vị hoặc người mà quý vị biết đang gặp vấn đề về cảm xúc hoặc cảm thấy căng thẳng hoặc buồn bã, thì đó có thể là lúc cần liên lạc để được giúp đỡ.

Các triệu chứng thường gặp nhưng cần theo dõi là:

Cảm thấy sợ hãi, tức giận, buồn bã, lo lắng hoặc tê bại.

Thay đổi về cơn đói, năng lượng và sở thích.

Khó tập trung, khó đưa ra lựa chọn hoặc khó ngủ.

Đau đầu, đau cơ thể, rối loạn dạ dày hoặc các vấn đề về da.

Các vấn đề sức khỏe dài hạn đang xấu đi.

Uống hoặc sử dụng ma túy (như heroin, cocaine hoặc opioid).

Hãy yêu cầu giúp đỡ nếu quý vị hoặc người mà quý vị quen biết có bất kỳ triệu chứng nào trong số các triệu chứng này trong 2 tuần trở lên.


Nói chuyện với Người khác Có thể sẽ Cải thiện Cảm xúc của Quý vị

Cảm xúc của quý vị có thể ảnh hưởng đến công việc, học tập, thói quen hàng ngày, mối quan hệ hoặc các hoạt động mà quý vị từng ưa thích. Việc nói chuyện với người khác là bước đầu tiên để cải thiện cảm xúc. Nếu quý vị hoặc người mà quý vị quen biết nói về việc tự tử, tự làm hại chính mình, bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần hoặc có vấn đề về ma túy hay rượu, thì quý vị có thể được giúp đỡ ngay lập tức.

Quý vị có thể:

  • Gọi 988 để nối máy với Đường dây Tư vấn về Tự tử và Khủng hoảng
  • Trò chuyện trực tuyến tại địa chỉ 988lifeline.org/chat
  • Nhắn tin 988 đến số 988
  • Nếu nói tiếng Tây Ban Nha, hãy gọi số 1(800) 628-9454
  • Người dùng TTY hãy quay số 711 sau đó quay số 988

Cách SFHP Có thể Giúp đỡ

Có nhiều cách để SFHP có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe tâm thần.

Điều trị Cai Rượu và Lạm dụng Dược chất:
Quý vị không cần phải có giấy giới thiệu của bác sĩ. Nếu cảm thấy cần giúp đỡ về việc cai rượu hoặc lạm dụng dược chất thì quý vị có thể gọi cho Đường dây Trợ giúp Tiếp cận Community Behavioral Health Services (CBAHS) của Quận Francisco theo số 1(415) 255-3737 hoặc 1(888) 246-3333 (miễn phí) hoặc TTY 1(888) 484-7200.

Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần:
SFHP hợp tác với một nhóm gọi là Carelon Behavioral Health để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần từ nhẹ đến trung bình. Quý vị không cần phải có giấy giới thiệu để được chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tìm hiểu Thêm về Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần.

Chăm sóc Dyadic (chăm sóc trẻ em cùng với cha mẹ):
SFHP có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhiều người trong gia đình quý vị. Quý vị không cần phải có giấy giới thiệu. Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Dyadic.

Điều trị Sức khỏe Hành vi (BHT):
Hội viên SFHP dưới 21 tuổi có thể nhận BHT để được giúp đỡ về bệnh tự kỷ và các vấn đề hành vi khác. Bác sĩ phải cấp giấy giới thiệu cho BHT. Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần.

Hãy gọi cho Carelon Behavioral Health để tìm hiểu thêm về chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc hành vi và lấy lịch hẹn. Gọi 1(855) 371 8117 hoặc 1(888) 484-7200 hoặc truy cập vào trang carelonbehavioralhealth.com.

Để biết thêm thông tin về các quyền lợi và dịch vụ cho quý vị, hãy gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí) hoặc 1(888) 883-7347 (TTY). Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8:30am–5:30pm.


Quý vị chưa là hội viên của SFHP?

Hãy tìm hiểu về các lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho quý vị và kiểm tra xem quý vị có thể nhận Medi-Cal không tại trang sfhp.org/qualify.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.