Thêm Nhiều Người đủ Tiêu chuẩn cho Medi-Cal

Các thay đổi về Medi-Cal ở California hiện nay sẽ giúp quý vị và toàn thể gia đình của mình có thể đủ tiêu chuẩn được bảo hiểm y tế với chi phí thấp, bất kể tình trạng nhập cư hoặc tuổi tác.


Các thay đổi về Medi-Cal ở California

Kể từ tháng 1 năm 2024, Medi-Cal sẽ phục vụ cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng nhập cư hoặc tuổi tác.

Khi tham gia Medi-Cal, quý vị sẽ không phải thông báo tình trạng nhập cư của mình cho Department of Homeland Security (DHS). Quý vị sẽ không bị trục xuất. Cơ hội để quý vị trở thành công dân sẽ không thay đổi. Theo luật, địa chỉ hoặc thông tin cá nhân của quý vị sẽ không được tiết lộ với các cơ quan khác.


Các Yêu cầu Hiện tại của Medi-Cal

Mọi thành viên trong gia đình của quý vị đều có thể nhận Medi-Cal.

Các thay đổi ở California là:

 • Người lớn từ 26 đến 49 tuổi có thể nhận Medi-Cal.
 • Người nhập cư có thể nhận Medi-Cal bất kể tình trạng pháp lý của họ.
 • Khi đăng ký Medi-Cal, quý vị sẽ không phải cung cấp thông tin về tài sản theo các yêu cầu về thu nhập. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại đây.

Nếu trước đây quý vị đã được thông báo là không thể nhận Medi-Cal, thì bây giờ quý vị có thể đủ tiêu chuẩn.

Quyền lợi của Quý vị với SFHP

San Francisco Health Plan (SFHP) được Thành phố San Francisco thiết lập để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng với chi phí thấp cho cộng đồng.

Với SFHP, quý vị có nhiều lựa chọn về bác sĩ, bệnh viện và phòng khám.

SFHP bao trả các dịch vụ và quyền lợi y tế, bao gồm:

 • Chăm sóc y tế
 • Chăm sóc sức khỏe tâm thần và hành vi
 • Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc thai sản
 • Nha khoa và nhãn khoa (kính mắt)
 • Doula (Hộ lý đồng hành) hỗ trợ khi mang thai
 • Chăm sóc và hỗ trợ tại nhà
 • Dịch vụ x-quang và xét nghiệm
 • Dịch vụ vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu
 • Khám xác nhận giới tính
 • Đưa đón miễn phí đến các buổi thăm khám với bác sĩ

Tìm hiểu thêm về các quyền lợi và dịch vụ được bảo hiểm của SFHP.

SFHP Nói Ngôn ngữ của Quý vị

Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị bằng tất cả sự tôn trọng theo văn hóa và ngôn ngữ của quý vị.

SFHP có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng bằng ngôn ngữ mà quý vị chọn.

Sau đây là một số cách chúng tôi có thể cải thiện chất lượng phục vụ cho quý vị:

 • Các bác sĩ trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe của chúng tôi nói nhiều ngôn ngữ.
 • Hội viên có thể yêu cầu Thông dịch viên có đủ Trình độ về Y tế cho các buổi hẹn khám.
 • • Tài liệu về thông tin của SFHP được cung cấp miễn phí bằng các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung, Tiếng Việt, Tiếng Nga và Tiếng Tagalog.

Nhận Trợ giúp khi Đăng ký tham gia Medi-Cal

Quý vị có thể đặt lịch hẹn tại Trung tâm Dịch vụ của SFHP để được trợ giúp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại về việc đăng ký tham gia Medi-Cal.

Nhân viên của chúng tôi sẽ trả lời các thắc mắc và giúp quý vị trong quá trình đăng ký. Quý vị có thể được trợ giúp bằng ngôn ngữ mà quý vị chọn.

Quý vị có thể đặt lịch hẹn thông qua điện thoại vào:
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30am – 5:00pm
Thứ Bảy, 8:30am – 12:00pm

Quý vị có thể đặt lịch hẹn khám trực tiếp vào:
Thứ Ba và Thứ Năm, 8:30am – 5:00pm
Thứ Tư, 8:30am – 4:00pm
(Nghỉ làm việc từ 3:00pm vào Thứ Tư của tuần thứ ba mỗi tháng)

Để đặt lịch hẹn khám trực tiếp hoặc qua điện thoại, hãy gọi số miễn cước 1(800) 288-5555 hoặc 1(415) 547-7830 (TTY), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30am–5:30pm.

Tìm hiểu thêm về Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.