Sức khỏe & Thể lực

Sức khỏe & Thể lực

Mục đích của San Francisco Health Plan là giúp quý vị luôn khỏe mạnh

Chúng tôi có các chương trình và lớp học về sức khỏe để giúp quý vị năng động hơn, ăn uống tốt hơn và kiểm soát tình trạng sức khỏe của mình. Tìm hiểu thêm về từng chương trình dưới đây.

Chương trình Sức khỏe

Liên hệ với Chúng tôi

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Phòng Giáo dục Sức khỏe.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.