Sức khỏe & Thể lực

Sức khỏe & Thể lực

Tại San Francisco Health Plan, chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của hội viên. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp nhiều thông tin như sau:

  • Thư viện tờ thông tin sức khỏe dễ đọc
  • Danh mục các lớp và hội thảo dễ tìm kiếm để giúp quý vị biết thêm về các đề tài sức khỏe để quý vị có thể tự quản lý sức khỏe tốt hơn
  • Thông tin về Chương trình Sống Lành mạnh hơn và tư duy, xoa bóp và châm cứu
  • Các công cụ và mẹo sức khỏe cho các vấn đề như đặt câu hỏi tại buổi khám với bác sĩ và chuẩn bị bữa ăn lành mạnh
  • Video về nhiều đề tài sức khỏe, từ việc hiểu về ăn uống lành mạnh đến những dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe và những mẹo sức khỏe cho thanh niên và người cao tuổi và hơn thế nữa!

Nếu không thể tìm được thông tin cần thiết, vui lòng liên lạc với Phòng Giáo dục Sức khỏe. Xin chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất!