Các Lớp Giáo dục Sức khỏe theo Nhóm

Chào mừng đến với danh sách các lớp giáo dục sức khỏe cộng đồng theo nhóm.

Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên vì chúng tôi liên tục cập nhật trang web này.

SFHP cam kết đẩy mạnh các chương trình sức khỏe và lối sống lành mạnh cho hội viên.  Để yêu cầu thêm thông tin về các lớp học cụ thể hoặc các nguồn lực có sẵn, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 1(415) 615-4407.

Có nhiều dịch vụ y khoa miễn phí và chi phí thấp dành cho mọi đối tượng tại San Francisco. Các dịch vụ này bao gồm châm cứu và xoa bóp.

SFHP không đảm bảo về chất lượng và SFHP không ký hợp đồng với hoặc chứng nhận cho các nhà cung cấp dịch vụ này.

Chúng tôi rất tiếc. Chưa có bản dịch danh sách lớp giáo dục sức khỏe.

Lớp Chủng loại Ngày/Thời gian Địa điểm
No classes found
Lớp Học Nhận thức về Ăn uống Dinh dưỡng 9/10/2019 - 30/10/2019 Thứ Tư 6:00 chiều - 7:30 tối Trung tâm Nguồn lực Sức khỏe Cộng đồng 2100 Webster Street, Suite 100 San Francisco, CA 94115 English Mọi người Hội viên Brown & Toland không phải trả phí Tất cả những người khác phải trả phí $60 / lớp Cần phải đăng ký trước Đăng ký qua điện thoại hoặc email 1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Chi tiết
Mọi người Hội viên Brown & Toland không phải trả phí Tất cả những người khác phải trả phí $60 / lớp Cần phải đăng ký trước Đăng ký qua điện thoại hoặc email

Thông tin Liên lạc

1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Vòng quanh Tiệm Tạp hóa: Cholesterol Dinh dưỡng 12/12/2019 2:00 chiều - 3:30 chiều Safeway
1335 Webster Street
San Francisco, CA 94114
English Mọi người Hội viên Brown & Toland không phải trả phí Tất cả những người khác phải trả phí $60 / lớp Cần phải đăng ký trước Đăng ký qua điện thoại hoặc email 1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Chi tiết
Mọi người Hội viên Brown & Toland không phải trả phí Tất cả những người khác phải trả phí $60 / lớp Cần phải đăng ký trước Đăng ký qua điện thoại hoặc email

Thông tin Liên lạc

1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Vòng quanh Tiệm Tạp hóa: Carbohydrate Dinh dưỡng 14/11/2019 2:00 chiều - 3:30 chiều Safeway
1335 Webster Street
San Francisco, CA 94114
English Mọi người Hội viên Brown & Toland không phải trả phí Tất cả những người khác phải trả phí $60 / lớp Cần phải đăng ký trước Đăng ký qua điện thoại hoặc email 1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Chi tiết
Mọi người Hội viên Brown & Toland không phải trả phí Tất cả những người khác phải trả phí $60 / lớp Cần phải đăng ký trước Đăng ký qua điện thoại hoặc email

Thông tin Liên lạc

1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Lớp Ăn uống Lành mạnh Dinh dưỡng 7/11/2019 - 12/12/2019 Thứ Năm (Trừ ngày 28/11/2019) 11:00 trưa - 12:00 trưa Chinatown Center City Đại học San Francisco Cantonese,Mandarin Bệnh nhân NEMS Miễn phí 1(415) 391-9686 ext. 5843 Chi tiết
Bệnh nhân NEMS Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 391-9686 ext. 5843
Hướng dẫn Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao Khác 4/11/2019 12:00 trưa - 1:00 chiều Trung tâm Nguồn lực Sức khỏe Cộng đồng 2100 Webster Street Suite 119, Board Room San Francisco, CA 94115 English Tất cả mọi người Lớp giới hạn 10 người Phải đăng ký trước với mức phí $10 Đăng ký qua điện thoại hoặc email 1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Chi tiết
Tất cả mọi người Lớp giới hạn 10 người Phải đăng ký trước với mức phí $10 Đăng ký qua điện thoại hoặc email

Thông tin Liên lạc

1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Sức khỏe Phụ nữ & Người cao tuổi Khác 16/10/2019 5:30 chiều - 7:00 tối CPMC Pacific Campus 2333 Buchanan Street Tầng 1, Phòng Enright San Francisco, CA 94115 English Mọi người Miễn phí 1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Chi tiết
Mọi người Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Phòng khám Sức khỏe Dựa trên nền tảng Giáo dục Khác Gọi để biết thêm thông tin Trung tâm Curry Senior English,Cantonese Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi) Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi)

Thông tin Liên lạc

Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Giới thiệu và Hội thảo về Y tế Khác Gọi để biết thêm thông tin Trung tâm Curry Senior English,Cantonese Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi) Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi)

Thông tin Liên lạc

Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Sức sống cho Người cao tuổi Khác Gọi để biết thêm thông tin Trung tâm Curry Senior English,Cantonese Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi) Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi)

Thông tin Liên lạc

Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Lớp Cai Thuốc lá hoặc Khóa Một kèm Một Khác Gọi để biết thêm thông tin Trung tâm Curry Senior English,Cantonese Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi) Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi)

Thông tin Liên lạc

Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Nhóm Hỗ trợ Chương trình Đồng hành Ung thư Khác Gọi để biết thêm thông tin Gọi để biết thêm thông tin English Gọi để biết thêm thông tin 1(415) 923-3155 Chi tiết
Gọi để biết thêm thông tin

Thông tin Liên lạc

1(415) 923-3155
Nhóm Hỗ trợ Cấp cứu Đột quỵ Khác Thứ Năm đầu tháng 12:00 trưa - 1:00 chiều 2100 Webster St
Suite 119
English Gọi để biết thêm thông tin 1(415) 923-3155 Chi tiết
Gọi để biết thêm thông tin

Thông tin Liên lạc

1(415) 923-3155
Đối phó với Ung thư Khác Thứ Ba đầu tháng 4:30 chiều - 6:00 chiều 2340 Clay St
Phòng 121
English Gọi để biết thêm thông tin 1(415) 600-3977
1(415) 600-5880
Chi tiết
Gọi để biết thêm thông tin

Thông tin Liên lạc

1(415) 600-3977
1(415) 600-5880
Hội thảo về Sức khỏe Xương sống Khác 24/9/2019 22/10/2019 26/11/2019 1:00 chiều - 2:00 chiều Phòng khám NEMS 1520 Stockton St. Phòng Tuyên truyền về Sức khỏe Cantonese,Mandarin Bệnh nhân NEMS Miễn phí 1(415) 391-9686 ext. 5843 Chi tiết
Bệnh nhân NEMS Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 391-9686 ext. 5843
Trà Thảo mộc và Canh Thảo mộc Kiểu Quảng Đông cho giữa mùa Hè và mùa Thu Khác 17/10/2019 2:00 chiều - 3:00 chiều Phòng khám NEMS 1520 Stockton St. Phòng Tuyên truyền về Sức khỏe Cantonese,Mandarin Bệnh nhân NEMS Miễn phí 1(415) 391-9686 ext. 5843 Chi tiết
Bệnh nhân NEMS Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 391-9686 ext. 5843
Adelante! Lãnh đạo Trẻ Thúc đẩy Bình đẳng Y tế Khác Thứ Ba và Thứ Tư 4:00 chiều - 6:00 chiều Phòng khám MNHC Shotwell 240 Shotwell Street Tầng 2, Phòng Hội nghị San Francisco, CA 94110 English,Spanish Bệnh nhân MNHC Miễn phí 1(415) 552-1013 ext. 2380 Chi tiết
Bệnh nhân MNHC Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 552-1013 ext. 2380
Lớp Nấu ăn Cocinemos en Familia Khác Thứ Hai cuối tháng 4:00 chiều - 5:00 chiều Phòng khám MNHC Shotwell 240 Shotwell Street Tầng 2, Phòng Hội nghị San Francisco, CA 94110 English,Spanish Bệnh nhân MNHC Miễn phí 1(415) 552-1013 ext. 2221 Chi tiết
Bệnh nhân MNHC Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 552-1013 ext. 2221
Nhóm Lạm dụng Chất Clinica Esperanza Khác Thứ Ba 5:00 chiều - 7:00 chiều Phòng khám MNHC Shotwell 240 Shotwell Street Tầng 2, Phòng Hội nghị San Francisco, CA 94110 English,Spanish Bệnh nhân MNHC Miễn phí 1(415) 552-1013 ext. 2203 Chi tiết
Bệnh nhân MNHC Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 552-1013 ext. 2203
Nhóm Đan len Khác Thứ Tư 10:00 sáng - 12:00 trưa Phòng khám MNHC Shotwell 240 Shotwell Street Tầng 2, Phòng Hội nghị San Francisco, CA 94110 English,Spanish Bệnh nhân MNHC Miễn phí 1(415) 552-1013 ext. 2238 Chi tiết
Bệnh nhân MNHC Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 552-1013 ext. 2238
Giáo dục và Phòng ngừa Đột quỵ Kiểm soát Bệnh 24/9/2019 3:00 chiều - 4:30 chiều CPMC Pacific Campus 2333 Buchanan Street Tầng 1, Phòng Enright San Francisco, CA 94115 English Tất cả mọi người Miễn phí Đến trực tiếp 1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Chi tiết
Tất cả mọi người Miễn phí Đến trực tiếp

Thông tin Liên lạc

1(415) 923-3155
cpmcchrc@sutterhealth.org
Chương trình Giáo dục về Tự kiểm soát bệnh Tiểu đường (DEEP) Kiểm soát Bệnh Gọi để biết thêm thông tin Trung tâm Curry Senior English,Cantonese Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi) Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi)

Thông tin Liên lạc

Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Tự Kiểm soát các Bệnh Mãn tính Kiểm soát Bệnh Gọi để biết thêm thông tin Trung tâm Curry Senior English,Cantonese Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi) Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi)

Thông tin Liên lạc

Angela, 1(415) 920-1364
adimartino@curryseniorcenter.org
Hội thảo Tự Kiểm soát bệnh Tiểu đường Kiểm soát Bệnh 27/9/2019 - 1/11/2019 Thứ Sáu 1:30 chiều - 3:30 chiều Chinatown Center City Đại học San Francisco Cantonese,Mandarin Bệnh nhân NEMS Miễn phí 1(415) 391-9686 ext. 5843 Chi tiết
Bệnh nhân NEMS Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 391-9686 ext. 5843
Hội thảo về Sinh Con số 3 Thai kỳ 26/10/2019 11:00 trưa - 2:00 chiều Thư viện Bayview Linda Brooks-Burton Branch San Francisco 5075 3rd St. English Tất cả mọi người Etecia, 1(415) 841-3915 Chi tiết
Tất cả mọi người

Thông tin Liên lạc

Etecia, 1(415) 841-3915
Yoga Tiền sản Thai kỳ Chủ Nhật 10:00 sáng - 11:00 trưa CPMC Mission Bernal Campus Phòng Hội nghị 160B 3555 Cesar Chavez English Mọi người Đăng ký tại https://www.sutterhealth.org/classes-events/series/prenatal-yoga-cpmc-mission-bernal-3521 1(415) 552-1013 ext. 2221 Chi tiết
Mọi người Đăng ký tại https://www.sutterhealth.org/classes-events/series/prenatal-yoga-cpmc-mission-bernal-3521

Thông tin Liên lạc

1(415) 552-1013 ext. 2221
Nhóm Nuôi con bú: Không Chỉ Đơn giản Là Nuôi con bú! Thai kỳ 1/10/2019
4/10/2019
8/10/2019
11/10/2019
15/10/2019
18/10/2019
22/10/2019
10:00 sáng - 11:30 trưa
Tòa nhà Văn phòng Y khoa CPMC Mission Bernal Monteagle Gắn bó với Trẻ sơ sinh 1580 Valencia St., M11 English Mọi người đăng ký với mức phí $5 Đăng ký tại https://www.sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/breastfeeding-group-its-not-just-about-breastfeeding-cpmc-mission-bernal-1041 1(415) 552-1013 ext. 2203 Chi tiết
Mọi người đăng ký với mức phí $5 Đăng ký tại https://www.sutterhealth.org/cpmc/classes-events/series/breastfeeding-group-its-not-just-about-breastfeeding-cpmc-mission-bernal-1041

Thông tin Liên lạc

1(415) 552-1013 ext. 2203
Phòng khám Tiền sản Thai kỳ Trọng tâm Thai kỳ Thứ Sáu 1:00 chiều - 4:00 chiều Phòng khám MNHC Shotwell 240 Shotwell Street Tầng 2, Phòng Hội nghị San Francisco, CA 94110 English,Spanish Bệnh nhân MNHC Miễn phí 1(415) 552-1013 ext. 2549 Chi tiết
Bệnh nhân MNHC Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 552-1013 ext. 2549
Lớp Tập Taichi Thể lực 23/9/2019 - 31/10/2019 Thứ Hai & Thứ Năm 11:00 trưa - 12:00 trưa Chinatown Center City Đại học San Francisco Cantonese,Mandarin Bệnh nhân MNHC Miễn phí 1(415) 391-9686 ext. 5843 Chi tiết
Bệnh nhân MNHC Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 391-9686 ext. 5843
Yoga Thích ứng điều trị Viêm khớp cho Phụ nữ Thể lực 24/9/2019 - 29/10/2019 Thứ Ba 10:00 sáng - 11:00 trưa Trung tâm Nguồn lực Sức khỏe cho Phụ nữ Tầng Sảnh 3698 California St. English Mỗi người $72 cho khóa tập 6 tuần Gọi đến để đăng ký qua điện thoại Không đến trực tiếp Phải đăng ký trước 1(415) 600-0500 Chi tiết
Mỗi người $72 cho khóa tập 6 tuần Gọi đến để đăng ký qua điện thoại Không đến trực tiếp Phải đăng ký trước

Thông tin Liên lạc

1(415) 600-0500
Yoga Thích ứng điều trị Viêm khớp cho Phụ nữ Thể lực 5/11/2019 - 17/12/2019 Thứ Ba (trừ ngày 26/11/2019) 10:00 sáng - 11:00 trưa Trung tâm Nguồn lực Sức khỏe cho Phụ nữ Tầng Sảnh 3698 California St. English Mỗi người $72 cho khóa tập 6 tuần Gọi đến để đăng ký qua điện thoại Không đến trực tiếp Phải đăng ký trước 1(415) 600-0500 Chi tiết
Mỗi người $72 cho khóa tập 6 tuần Gọi đến để đăng ký qua điện thoại Không đến trực tiếp Phải đăng ký trước

Thông tin Liên lạc

1(415) 600-0500
Yoga Thể lực Thứ Tư 10:00 sáng - 11:00 trưa Phòng khám MNHC Shotwell 240 Shotwell Street Tầng 2, Phòng Hội nghị San Francisco, CA 94110 English,Spanish Bệnh nhân MNHC Miễn phí 1(415) 552-1018 Chi tiết
Bệnh nhân MNHC Miễn phí

Thông tin Liên lạc

1(415) 552-1018