Các Lớp Giáo dục Sức khỏe theo Nhóm

Chào mừng đến với danh sách các lớp giáo dục sức khỏe cộng đồng theo nhóm.

Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên vì chúng tôi liên tục cập nhật trang web này.

SFHP cam kết đẩy mạnh các chương trình sức khỏe và lối sống lành mạnh cho hội viên. Để tìm hiểu thêm về các lớp học, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ healtheducation@sfhp.org.

SFHP không đảm bảo về chất lượng và SFHP không ký hợp đồng với hoặc chứng nhận cho những nhà cung cấp dịch vụ này.

Lớp Chủng loại Ngày/Thời gian Địa điểm
No classes found
Tự Kiểm soát các Bệnh Mãn tính Kiểm soát Bệnh Gọi để biết thêm thông tin. Curry Senior Center
334 Turk St, San Francisco, CA 94102
Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông,Tiếng Nga Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/
Angela Di Martino
(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/

Thông tin Liên lạc

Angela Di Martino
(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Chương trình Giáo dục về Tự kiểm soát bệnh Tiểu đường (DEEP) Kiểm soát Bệnh Gọi để biết thêm thông tin. Curry Senior Center
333 Turk St, San Francisco, CA 94102
Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông,Tiếng Nga Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/
Angela Di Martino
(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/

Thông tin Liên lạc

Angela Di Martino
(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Yoga Thích ứng điều trị Viêm khớp cho Phụ nữ Thể lực Thứ Tư
11:00 – 12:00 trưa
Women's Health Resource Center
Lobby Level, 3698 California St
Tiếng Anh Đối tượng tham gia:
Tất cả mọi người

$48/Tháng ($12/lớp). Đăng ký qua điện thoại theo số 415-600-0500. Không đến trực tiếp. Phải đăng ký trước.
(415) 600-0500 Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Tất cả mọi người

$48/Tháng ($12/lớp). Đăng ký qua điện thoại theo số 415-600-0500. Không đến trực tiếp. Phải đăng ký trước.

Thông tin Liên lạc

(415) 600-0500
Yoga Trực tuyến Thể lực Thứ Ba & Thứ Năm
6:00 - 7:00 tối
Glide Tiếng Anh Đối tượng tham gia:
Tất cả mọi người

Miễn phí.
glideyogasf@gmail.com Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Tất cả mọi người

Miễn phí.

Thông tin Liên lạc

glideyogasf@gmail.com
Yoga Thể lực Gọi để biết thêm thông tin. MNHC Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room, San Francisco, CA 94110
Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.
(415) 552-1018 Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.

Thông tin Liên lạc

(415) 552-1018
Adelante! Lãnh đạo Trẻ Thúc đẩy Bình đẳng Y tế Khác Gọi để biết thêm thông tin. MNHC Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room, San Francisco, CA 94110
Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.
Julia Madnick
(415) 552-1013, số máy nhánh 2339
juliamadnick@mnhc.org
Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.

Thông tin Liên lạc

Julia Madnick
(415) 552-1013, số máy nhánh 2339
juliamadnick@mnhc.org
Nhóm Hỗ trợ Chương trình Đồng hành Ung thư Khác Gọi để biết thêm thông tin. Gọi để biết thêm thông tin. Tiếng Anh Đối tượng tham gia:
Gọi để biết thêm thông tin.

Để yêu cầu một người đồng hành hoặc tình nguyện viên, hãy gọi số (415) 923-3155.
(415) 923-3155
info@chrcsf.org
Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Gọi để biết thêm thông tin.

Để yêu cầu một người đồng hành hoặc tình nguyện viên, hãy gọi số (415) 923-3155.

Thông tin Liên lạc

(415) 923-3155
info@chrcsf.org
Nhóm Lạm dụng Chất Clinica Esperanza Khác Gọi để biết thêm thông tin. MNHC Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room, San Francisco, CA 94110
Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.
(415) 552-1016 Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.

Thông tin Liên lạc

(415) 552-1016
Lớp Nấu ăn Khác Gọi để biết thêm thông tin. MNHC Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room, San Francisco, CA 94110
Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.
(415) 552-1015 Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.

Thông tin Liên lạc

(415) 552-1015
Đối phó với Ung thư Khác Gọi để biết thêm thông tin. 2340 Clay St., Room 121 Tiếng Anh Đối tượng tham gia:
Gọi để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi số (415) 600-3977 hoặc (415) 600-5880.
(415) 600-3977
(415) 600-5880
Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Gọi để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi số (415) 600-3977 hoặc (415) 600-5880.

Thông tin Liên lạc

(415) 600-3977
(415) 600-5880
Phòng khám Sức khỏe Dựa trên nền tảng Giáo dục Khác Gọi để biết thêm thông tin. Curry Senior Center
335 Turk St, San Francisco, CA 94102
Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông,Tiếng Nga Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/
Angela Di Martino
(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/

Thông tin Liên lạc

Angela Di Martino
(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Thuyết trình về Sức khoẻ Tâm lý Khác Gọi để biết thêm thông tin. Community Health Resource Center
2107 Webster Street, Suite 100, San Francisco, CA 94115
Tiếng Anh Đối tượng tham gia:
Tất cả mọi người

Miễn phí.
(415) 923-3162
cpmcchrc@sutterhealth.org
Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Tất cả mọi người

Miễn phí.

Thông tin Liên lạc

(415) 923-3162
cpmcchrc@sutterhealth.org
Giới thiệu và Hội thảo về Y tế Khác Gọi để biết thêm thông tin. Curry Senior Center
336 Turk St, San Francisco, CA 94102
Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông,Tiếng Nga Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/
Angela Di Martino
(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/

Thông tin Liên lạc

Angela Di Martino
(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Nhóm Đan len Khác Gọi để biết thêm thông tin. MNHC Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room, San Francisco, CA 94110
Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.
(415) 552-1013, số máy nhánh 2310 Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.

Thông tin Liên lạc

(415) 552-1013, số máy nhánh 2310
Sức sống cho Người cao tuổi Khác Thứ Sáu
3:00 - 4:00 chiều trên Zoom
Curry Senior Center
337 Turk St, San Francisco, CA 94102
Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông,Tiếng Nga Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/
Phillip Gerson
(415) 941-8552
pgerson@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/

Thông tin Liên lạc

Phillip Gerson
(415) 941-8552
pgerson@curryseniorcenter.org
Lớp Cai Thuốc lá hoặc Khóa Một kèm Một Khác Gọi để biết thêm thông tin. Curry Senior Center
338 Turk St, San Francisco, CA 94102
Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông,Tiếng Nga Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/
Angela Di Martino
(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật (trên 18 tuổi).

curryseniorcenter.org/programs/

Thông tin Liên lạc

Angela Di Martino
(415) 920-1364 adimartino@curryseniorcenter.org
Nhóm Hỗ trợ Cấp cứu Đột quỵ Khác Gọi để biết thêm thông tin. 2100 Webster St., Suite 119 Tiếng Anh Đối tượng tham gia:
Gọi để biết thêm thông tin.

Để đăng ký, hãy gọi số (415) 923-3155.
(415) 923-3155 Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Gọi để biết thêm thông tin.

Để đăng ký, hãy gọi số (415) 923-3155.

Thông tin Liên lạc

(415) 923-3155
Phòng khám Tiền sản Thai kỳ Trọng tâm Thai kỳ Gọi để biết thêm thông tin. MNHC Shotwell Clinic
240 Shotwell Street, Floor 2, Conference Room, San Francisco, CA 94110
Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.
(415) 552-3870, số máy nhánh 2549 Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Bệnh nhân MNHC

Miễn phí.

Thông tin Liên lạc

(415) 552-3870, số máy nhánh 2549
Yoga Tiền sản Thai kỳ Gọi để biết thêm thông tin. CPMC Mission Bernal Campus Tiếng Anh Đối tượng tham gia:
Tất cả mọi người

$40/Lớp Đăng ký tại sutterhealth.org/classes-events/series/prenatal-yoga-4-sessions-via-zoom-4391
(650) 853-2935 Chi tiết
Đối tượng tham gia:
Tất cả mọi người

$40/Lớp Đăng ký tại sutterhealth.org/classes-events/series/prenatal-yoga-4-sessions-via-zoom-4391

Thông tin Liên lạc

(650) 853-2935