Các Lớp Giáo dục Sức khỏe theo Nhóm

Các Lớp Giáo dục Sức khỏe

San Francisco Health Plan có nhiều chương trình và lớp học về sức khỏe mà quý vị có thể tham gia để nâng cao sức khỏe, sống năng động và kiểm soát bệnh tật. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị.

Cách tham gia các Lớp Giáo dục Sức khỏe

Tất cả các chương trình và lớp học đều được cung cấp miễn phí cho hội viên đủ điều kiện của SFHP. Xem danh sách các chương trình và lớp học dưới đây. Để đăng ký một lớp học, hãy gọi cho tổ chức đã liệt kê và cho họ biết quý vị là hội viên SFHP thuộc diện Medi-Cal hoặc Healthy Workers HMO. Một số lớp chỉ mở cho hội viên Medi-Cal hoặc Healthy Workers HMO. Lớp học có thể yêu cầu quý vị phải đăng ký trực tuyến theo đường liên kết đã liệt kê.

Hầu hết các lớp học đều không yêu cầu giấy giới thiệu từ bác sĩ của quý vị. Nếu quý vị cần giấy giới thiệu để tham gia lớp học thì hãy hỏi bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của mình. PCP là bác sĩ, trợ lý bác sĩ hoặc y tá thực hành phụ trách chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Các lớp học do các tổ chức địa phương cung cấp và không được SFHP đánh giá về chất lượng.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800, 1(800) 288-5555 (miễn cước), hoặc 1(888) 883-7347 (TTY), Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:30 chiều Hoặc gửi email đến healtheducation@sfhp.org.

Cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị?

Vui lòng truy cập vào trang Dịch vụ Thông dịch viên Ngôn ngữ & Tài liệu bằng Định dạng Thay thế để biết thêm thông tin.

Lớp Chủng loại Chương trình Địa điểm
No classes found
Tự Kiểm soát bệnh Hen suyễn Hen suyễn Medi-Cal Breathe California Tiếng Anh Dành cho người ở mọi lứa tuổi bị bệnh hen suyễn nhưng kiểm soát kém. Có thể giúp quý vị và gia đình tìm ra nguyên nhân gây bệnh hen suyễn trong nhà của mình và cung cấp các tiếp liệu lên tới $1000 cho mỗi gia đình. Có thể gặp quý vị tại bệnh viện, phòng khám hoặc phòng cấp cứu. Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính cấp giấy giới thiệu. 1(503) 884-7869 kiran@lungsrus.org Chi tiết
Dành cho người ở mọi lứa tuổi bị bệnh hen suyễn nhưng kiểm soát kém. Có thể giúp quý vị và gia đình tìm ra nguyên nhân gây bệnh hen suyễn trong nhà của mình và cung cấp các tiếp liệu lên tới $1000 cho mỗi gia đình. Có thể gặp quý vị tại bệnh viện, phòng khám hoặc phòng cấp cứu. Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính cấp giấy giới thiệu.

Thông tin Liên lạc

1(503) 884-7869 kiran@lungsrus.org
Kiểm soát bệnh Hen suyễn (Trực tuyến) Hen suyễn Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
 • Điều gì gây ra cơn suyễn

 • Các dấu hiệu cảnh báo cơn suyễn

 • Sử dụng thuốc trị bệnh hen suyễn đúng cách

 • Cách sử dụng lưu lượng đỉnh kế
ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Chi tiết
 • Điều gì gây ra cơn suyễn

 • Các dấu hiệu cảnh báo cơn suyễn

 • Sử dụng thuốc trị bệnh hen suyễn đúng cách

 • Cách sử dụng lưu lượng đỉnh kế

Thông tin Liên lạc

ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Tự Kiểm soát bệnh Hen suyễn Hen suyễn Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Children's Health Center, Pediatric Asthma/Allergy Clinic Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Dành cho trẻ em đến 21 tuổi. Có thể giúp bạn và gia đình tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn ngay tại nhà mình. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ làm việc với bạn và gia đình bạn để giúp ngăn ngừa các triệu chứng hen suyễn và đối phó với các cơn hen suyễn. Vui lòng yêu cầu giấy giới thiệu từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn. Hãy yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi số 1(628) 206-8376 để biết phòng khám bệnh hen suyễn. Chi tiết
Dành cho trẻ em đến 21 tuổi. Có thể giúp bạn và gia đình tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn ngay tại nhà mình. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ làm việc với bạn và gia đình bạn để giúp ngăn ngừa các triệu chứng hen suyễn và đối phó với các cơn hen suyễn. Vui lòng yêu cầu giấy giới thiệu từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn.

Thông tin Liên lạc

Hãy yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi số 1(628) 206-8376 để biết phòng khám bệnh hen suyễn.
Hội thảo chuyên đề về Trang điểm Tóc và Rụng Tóc cho Phụ nữ bị Ung thư Ung thư Medi-Cal California Pacific Medical Center Tiếng Anh Dành cho trẻ em đến 21 tuổi. Có thể giúp bạn và gia đình tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn ngay tại nhà mình. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ làm việc với bạn và gia đình bạn để giúp ngăn ngừa các triệu chứng hen suyễn và đối phó với các cơn hen suyễn. Vui lòng yêu cầu giấy giới thiệu từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn. Hãy yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi số 1(628) 206-8376 để biết phòng khám bệnh hen suyễn. Chi tiết
Dành cho trẻ em đến 21 tuổi. Có thể giúp bạn và gia đình tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn ngay tại nhà mình. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ làm việc với bạn và gia đình bạn để giúp ngăn ngừa các triệu chứng hen suyễn và đối phó với các cơn hen suyễn. Vui lòng yêu cầu giấy giới thiệu từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn.

Thông tin Liên lạc

Hãy yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi số 1(628) 206-8376 để biết phòng khám bệnh hen suyễn.
Lớp Nhận thức về Ung thư (Trực tuyến) Ung thư Medi-Cal, Healthy Workers HMO Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
 • Ung thư là gì

 • Cách giảm nguy cơ ung thư

 • Khám sức khỏe liên quan đến bệnh ung thư
ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Chi tiết
 • Ung thư là gì

 • Cách giảm nguy cơ ung thư

 • Khám sức khỏe liên quan đến bệnh ung thư

Thông tin Liên lạc

ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Lớp học về Ung thư Trực tràng (Trực tuyến) Ung thư Medi-Cal, Healthy Workers HMO Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
 • Các yếu tố nguy cơ gây ung thư trực tràng

 • Các cách giảm nguy cơ ung thư trực tràng

 • Các phương pháp tầm soát ung thư trực tràng
ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Chi tiết
 • Các yếu tố nguy cơ gây ung thư trực tràng

 • Các cách giảm nguy cơ ung thư trực tràng

 • Các phương pháp tầm soát ung thư trực tràng

Thông tin Liên lạc

ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Lớp học về COPD (Bệnh Tắc nghẽn Phế quản Mãn tính) (Trực tuyến) Chronic Disease Self-Management Medi-Cal Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
 • COPD là gì

 • Phòng ngừa và kiểm soát COPD
ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Chi tiết
 • COPD là gì

 • Phòng ngừa và kiểm soát COPD

Thông tin Liên lạc

ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Chuyên mục Sức khỏe Tự Kiểm soát Bệnh Mãn tính Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Curry Senior Center Tiếng Anh Hội thảo hàng tháng giúp người cao tuổi biết rõ hơn về sức khỏe và kiểm soát các tình trạng sức khỏe mãn tính của mình. 1(415) 920-1351 hpinon@curryseniorcenter.org Chi tiết
Hội thảo hàng tháng giúp người cao tuổi biết rõ hơn về sức khỏe và kiểm soát các tình trạng sức khỏe mãn tính của mình.

Thông tin Liên lạc

1(415) 920-1351 hpinon@curryseniorcenter.org
Chuyên mục Sức khỏe bằng Tiếng Quảng Đông Tự Kiểm soát Bệnh Mãn tính Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Curry Senior Center Tiếng Quảng Đông Hội thảo hàng tháng giúp người cao tuổi biết rõ hơn về sức khỏe và kiểm soát các tình trạng sức khỏe mãn tính của mình. 1(415) 920-1351 hpinon@curryseniorcenter.org Chi tiết
Hội thảo hàng tháng giúp người cao tuổi biết rõ hơn về sức khỏe và kiểm soát các tình trạng sức khỏe mãn tính của mình.

Thông tin Liên lạc

1(415) 920-1351 hpinon@curryseniorcenter.org
Nhóm Hỗ trợ Bệnh Mãn tính Tự Kiểm soát Bệnh Mãn tính Medi-Cal Native American Health Center Tiếng Anh Hãy tham gia hội thảo hỗ trợ hàng tuần của chúng tôi về cách đối phó và khả năng phục hồi, chia sẻ những câu chuyện và sẵn sàng hỗ trợ nhau tăng cường sức khỏe và thể lực. Hãy gọi số 1(415) 237-3254 Chi tiết
Hãy tham gia hội thảo hỗ trợ hàng tuần của chúng tôi về cách đối phó và khả năng phục hồi, chia sẻ những câu chuyện và sẵn sàng hỗ trợ nhau tăng cường sức khỏe và thể lực.

Thông tin Liên lạc

Hãy gọi số 1(415) 237-3254
Chương trình Giáo dục về Tự kiểm soát bệnh Tiểu đường Tiểu đường Medi-Cal Chinese Hospital Diabetes Center Tiếng Quảng Đông,Quan thoại Chương trình này hướng dẫn cho bệnh nhân tiểu đường loại 2 về cách tự kiểm soát trực tiếp và chuyên sâu đối với bệnh tiểu đường để giúp quý vị kiểm soát bệnh của mình. Hãy gọi Trung tâm Điều trị Bệnh tiểu đường theo số 1(628) 228-2828 Chi tiết
Chương trình này hướng dẫn cho bệnh nhân tiểu đường loại 2 về cách tự kiểm soát trực tiếp và chuyên sâu đối với bệnh tiểu đường để giúp quý vị kiểm soát bệnh của mình.

Thông tin Liên lạc

Hãy gọi Trung tâm Điều trị Bệnh tiểu đường theo số 1(628) 228-2828
Chương trình Phòng ngừa Bệnh Tiểu đường Tiểu đường Medi-Cal Chinese Hospital Diabetes Center Tiếng Quảng Đông,Quan thoại Đây là chương trình dành cho những người được chẩn đoán bị tiền tiểu đường hoặc thừa cân và có tiền sử gia đình bị bệnh tiểu đường.

Trong chương trình này, người tham gia làm việc theo nhóm với một huấn luyện viên về lối sống đã được đào tạo để tìm hiểu các kỹ năng cần thiết để giảm cân, sống năng động hơn về thể chất và kiểm soát căng thẳng. Các nhóm của chương trình sẽ gặp mặt mỗi tuần một lần trong 16 tuần, sau đó mỗi tháng một lần trong 6 tháng.
Hãy gọi Trung tâm Điều trị Bệnh tiểu đường theo số 1(628) 228-2828 Chi tiết
Đây là chương trình dành cho những người được chẩn đoán bị tiền tiểu đường hoặc thừa cân và có tiền sử gia đình bị bệnh tiểu đường.

Trong chương trình này, người tham gia làm việc theo nhóm với một huấn luyện viên về lối sống đã được đào tạo để tìm hiểu các kỹ năng cần thiết để giảm cân, sống năng động hơn về thể chất và kiểm soát căng thẳng. Các nhóm của chương trình sẽ gặp mặt mỗi tuần một lần trong 16 tuần, sau đó mỗi tháng một lần trong 6 tháng.

Thông tin Liên lạc

Hãy gọi Trung tâm Điều trị Bệnh tiểu đường theo số 1(628) 228-2828
Kiểm soát Tiểu đường Thai kỳ Tiểu đường Medi-Cal Chinese Hospital Diabetes Center Tiếng Quảng Đông,Quan thoại Đây là chương trình dành cho phụ nữ mang thai bị mắc bệnh tiểu đường từ trước hoặc những người bị tiểu đường trong khi mang thai.

Chương trình sẽ giúp phòng ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường trong thời kỳ mang thai và khuyến khích thai phụ thay đổi để có lối sống lành mạnh nhằm ngăn ngừa tái phát tiểu đường thai kỳ hoặc phát triển bệnh tiểu đường sau thai kỳ.
Hãy gọi Trung tâm Điều trị Bệnh tiểu đường theo số 1(628) 228-2828 Chi tiết
Đây là chương trình dành cho phụ nữ mang thai bị mắc bệnh tiểu đường từ trước hoặc những người bị tiểu đường trong khi mang thai.

Chương trình sẽ giúp phòng ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường trong thời kỳ mang thai và khuyến khích thai phụ thay đổi để có lối sống lành mạnh nhằm ngăn ngừa tái phát tiểu đường thai kỳ hoặc phát triển bệnh tiểu đường sau thai kỳ.

Thông tin Liên lạc

Hãy gọi Trung tâm Điều trị Bệnh tiểu đường theo số 1(628) 228-2828
Lớp Kiểm soát Bệnh tiểu đường (Trực tuyến) Tiểu đường Medi-Cal, Healthy Workers HMO Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Tiếng Quảng Đông • Bệnh tiểu đường là gì
• Cách phòng ngừa bệnh tiểu đường
ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Chi tiết
• Bệnh tiểu đường là gì
• Cách phòng ngừa bệnh tiểu đường

Thông tin Liên lạc

ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Giáo dục Hàng tháng về Bệnh tiểu đường theo Nhóm Tiểu đường Medi-Cal Mission Neighborhood Health Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha Người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về hành vi, lựa chọn thực phẩm, lối sống và tiếp cận với bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế nào. Hãy gọi cho Jacqueline Gaytan, RD, Điều phối viên Chăm sóc Bệnh Mãn tính
1(415) 552-1013, số máy nhánh 2221
Chi tiết
Người tham gia sẽ hiểu rõ hơn về hành vi, lựa chọn thực phẩm, lối sống và tiếp cận với bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế nào.

Thông tin Liên lạc

Hãy gọi cho Jacqueline Gaytan, RD, Điều phối viên Chăm sóc Bệnh Mãn tính
1(415) 552-1013, số máy nhánh 2221
Chương trình Bệnh tiểu đường Đồng đẳng (Promotores) Tiểu đường Medi-Cal Mission Neighborhood Health Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha Các thành viên tại cộng đồng địa phương bị bệnh tiểu đường sẽ trình bày cách phòng ngừa và hướng dẫn cách tự chăm sóc cho những người khác cũng bị bệnh tiểu đường trong cộng đồng. Hãy gọi cho Jacqueline Gaytan, RD, Điều phối viên Chăm sóc Bệnh Mãn tính
1(415) 552-1013, số máy nhánh 2222
Chi tiết
Các thành viên tại cộng đồng địa phương bị bệnh tiểu đường sẽ trình bày cách phòng ngừa và hướng dẫn cách tự chăm sóc cho những người khác cũng bị bệnh tiểu đường trong cộng đồng.

Thông tin Liên lạc

Hãy gọi cho Jacqueline Gaytan, RD, Điều phối viên Chăm sóc Bệnh Mãn tính
1(415) 552-1013, số máy nhánh 2222
Chương trình Phòng ngừa Bệnh Tiểu đường Tiểu đường Medi-Cal SFHP and the YMCA Tiếng Anh Chương trình Phòng ngừa Bệnh tiểu đường (DPP) là chương trình thay đổi lối sống cho người trưởng thành từ 18 trở lên có nguy cơ cao bị mắc bệnh tiểu đường loại 2. Quý vị có thể học cách ăn uống lành mạnh, di chuyển nhiều hơn và giảm một lượng nhỏ cân nặng để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đăng ký trực tuyến Chi tiết
Chương trình Phòng ngừa Bệnh tiểu đường (DPP) là chương trình thay đổi lối sống cho người trưởng thành từ 18 trở lên có nguy cơ cao bị mắc bệnh tiểu đường loại 2. Quý vị có thể học cách ăn uống lành mạnh, di chuyển nhiều hơn và giảm một lượng nhỏ cân nặng để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến
Hội thảo 2 Ngày về Tiền tiểu đường và Tiểu đường Loại 2 Tiểu đường Medi-Cal UCSF Diabetes Teaching Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Hội thảo 2 ngày dành cho những người bị tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2. Một thành viên gia đình hoặc người hỗ trợ cũng được tham gia miễn phí. Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính cấp giấy giới thiệu. Vui lòng yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi cho Maria Demetsky, Y tá Hành chính 1(415) 353-2268 Chi tiết
Hội thảo 2 ngày dành cho những người bị tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2. Một thành viên gia đình hoặc người hỗ trợ cũng được tham gia miễn phí. Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính cấp giấy giới thiệu.

Thông tin Liên lạc

Vui lòng yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi cho Maria Demetsky, Y tá Hành chính 1(415) 353-2268
Hội thảo 3,5 Ngày về Insulin Tiểu đường Medi-Cal UCSF Diabetes Teaching Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese Lớp học 3,5 ngày này là dành cho những người bị bệnh tiểu đường được điều trị bằng insulin. Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính cấp giấy giới thiệu. Vui lòng yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi cho Maria Demetsky, Y tá Hành chính 1(415) 353-2268 Chi tiết
Lớp học 3,5 ngày này là dành cho những người bị bệnh tiểu đường được điều trị bằng insulin. Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính cấp giấy giới thiệu.

Thông tin Liên lạc

Vui lòng yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi cho Maria Demetsky, Y tá Hành chính 1(415) 353-2268
Hội thảo về Bơm Insulin Tiểu đường Medi-Cal UCSF Diabetes Teaching Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Hội thảo về bơm insulin là dành cho những người vừa mới bắt đầu liệu pháp bơm insulin. Tìm hiểu cách sử dụng insulin và máy đo đường huyết (đường kế). Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính cấp giấy giới thiệu. Vui lòng yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi cho Maria Demetsky, Y tá Hành chính 1(415) 353-2268 Chi tiết
Hội thảo về bơm insulin là dành cho những người vừa mới bắt đầu liệu pháp bơm insulin. Tìm hiểu cách sử dụng insulin và máy đo đường huyết (đường kế). Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính cấp giấy giới thiệu.

Thông tin Liên lạc

Vui lòng yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi cho Maria Demetsky, Y tá Hành chính 1(415) 353-2268
Giáo dục về Bệnh tiểu đường với Chuyên gia Dinh dưỡng Tiểu đường Medi-Cal UCSF Diabetes Teaching Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Một khóa học trực tiếp cá nhân dành cho những người muốn thực hiện kỹ năng tự chăm sóc bệnh tiểu đường. Dành cho những người đã tham gia các hội thảo về bệnh tiểu đường hoặc không thể tham gia cùng với những người khác. Cuộc hẹn đầu tiên là trực tiếp, sau đó có thể là trực tuyến trên Zoom. Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính cấp giấy giới thiệu. Vui lòng yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi cho Maria Demetsky, Y tá Hành chính 1(415) 353-2268 Chi tiết
Một khóa học trực tiếp cá nhân dành cho những người muốn thực hiện kỹ năng tự chăm sóc bệnh tiểu đường. Dành cho những người đã tham gia các hội thảo về bệnh tiểu đường hoặc không thể tham gia cùng với những người khác. Cuộc hẹn đầu tiên là trực tiếp, sau đó có thể là trực tuyến trên Zoom. Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính cấp giấy giới thiệu.

Thông tin Liên lạc

Vui lòng yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi cho Maria Demetsky, Y tá Hành chính 1(415) 353-2268
Các Nhóm Hỗ trợ và Giáo dục về Bệnh tiểu đường Tiểu đường Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Family Health Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Hãy gọi số 1(628) 206-5252 Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Hãy gọi số 1(628) 206-5252
Nhóm Bắt đầu dùng Insulin cho Bệnh tiểu đường Tiểu đường Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Family Health Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Hãy gọi số 1(628) 206-5252 Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Hãy gọi số 1(628) 206-5252
Yoga Nhẹ nhàng (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal California Pacific Medical Center Tiếng Anh Yoga và thiền là những cách để giúp tăng cường cho tâm trí và cơ thể của quý vị. Lớp học này có thể giúp quý vị giảm căng thẳng và lo lắng, cảm thấy vui vẻ hơn, cải thiện giấc ngủ, giảm đau và thậm chí còn giảm huyết áp.
Trọng tâm chính là biết cách kiểm soát hơi thở, tập động tác thả lỏng và hatha yoga (yoga âm-dương) tạo nhận thức rõ về tâm trí/cơ thể cũng như thiền định để kết nối sâu hơn với chính mình
Yoga với ghế vào Thứ Ba tuần thứ tư của tháng
Không yêu cầu phải có kinh nghiệm, tất cả các hoạt động đều có thể được điều chỉnh và hoan nghênh người mới bắt đầu!
Đăng ký trực tuyến hoặc gửi email theo địa chỉ healtheducation@sutterhealth.org hoặc gọi số 1(650) 853-2935 Chi tiết
Yoga và thiền là những cách để giúp tăng cường cho tâm trí và cơ thể của quý vị. Lớp học này có thể giúp quý vị giảm căng thẳng và lo lắng, cảm thấy vui vẻ hơn, cải thiện giấc ngủ, giảm đau và thậm chí còn giảm huyết áp.
Trọng tâm chính là biết cách kiểm soát hơi thở, tập động tác thả lỏng và hatha yoga (yoga âm-dương) tạo nhận thức rõ về tâm trí/cơ thể cũng như thiền định để kết nối sâu hơn với chính mình
Yoga với ghế vào Thứ Ba tuần thứ tư của tháng
Không yêu cầu phải có kinh nghiệm, tất cả các hoạt động đều có thể được điều chỉnh và hoan nghênh người mới bắt đầu!

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến hoặc gửi email theo địa chỉ healtheducation@sutterhealth.org hoặc gọi số 1(650) 853-2935
Lớp Thể dục Dưỡng sinh Yijin (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Chinatown Public Health Center Tiếng Quảng Đông Do chuyên gia nắn khớp Joana da Rosa và nhóm yijin của cô hướng dẫn. Nhận đăng ký hai lần một năm. catherine.wong@sfdph.org hoặc gọi số 1(628) 217-6572 Chi tiết
Do chuyên gia nắn khớp Joana da Rosa và nhóm yijin của cô hướng dẫn. Nhận đăng ký hai lần một năm.

Thông tin Liên lạc

catherine.wong@sfdph.org hoặc gọi số 1(628) 217-6572
Lớp Thể dục bằng Tiếng Nga Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Curry Senior Center Tiếng Nga Là nhóm tập trung vào các hoạt động tập thể dục lành mạnh cho người nói tiếng Nga. Tanya Khotinets tkhotinets@curryseniorcenter.org Chi tiết
Là nhóm tập trung vào các hoạt động tập thể dục lành mạnh cho người nói tiếng Nga.

Thông tin Liên lạc

Tanya Khotinets tkhotinets@curryseniorcenter.org
Tập thể dục với Ghế Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Curry Senior Center Tiếng Anh Các chuyển động tác động thấp để cải thiện tuần hoàn, cân bằng và thể lực tổng thể. Lớp học không cần đăng ký trước. Rashaad Bess rashaad.bess@sfdph.org Chi tiết
Các chuyển động tác động thấp để cải thiện tuần hoàn, cân bằng và thể lực tổng thể. Lớp học không cần đăng ký trước.

Thông tin Liên lạc

Rashaad Bess rashaad.bess@sfdph.org
Yoga Phục hồi (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
UCSF Osher Center for Integrative Health Tiếng Anh Yoga Phục hồi là thư giãn sâu. Yoga Phục hồi có tác dụng làm dịu hệ thần kinh trung ương, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tâm trạng và giấc ngủ. Đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 1(415) 353-7718 Chi tiết
Yoga Phục hồi là thư giãn sâu. Yoga Phục hồi có tác dụng làm dịu hệ thần kinh trung ương, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tâm trạng và giấc ngủ.

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 1(415) 353-7718
Phương pháp Feldenkrais (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Là một loại liệu pháp tập thể dục giúp kết nối cơ thể và nâng cao chuyển động của cơ thể. Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ tkhotinets@curryseniorcenter.org Chi tiết
Là một loại liệu pháp tập thể dục giúp kết nối cơ thể và nâng cao chuyển động của cơ thể.

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ tkhotinets@curryseniorcenter.org
Hatha Yoga (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Giãn cơ trên Ghế và nhảy Boogie (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Nhảy Soul Line (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Flow Yoga (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Yoga trên Ghế Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Sức mạnh Cốt lõi (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Huấn luyện Thể dục Tổng thể Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Zumba (Trực tuyến & Trực tiếp) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Khí công (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại Bài tập khí công đơn giản để tăng cường phổi và hệ miễn dịch. Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết
Bài tập khí công đơn giản để tăng cường phổi và hệ miễn dịch.

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Nhảy Nhịp điệu & Chuyển động Hợp thể (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Zumba Gia đình (Trực tuyến) Tập thể dục Medi-Cal
Healthy Workers HMO
ZSFG Community Wellness Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Tiếng Nga,Tagalog,Vietnamese,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại,Thai Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org Chi tiết

Thông tin Liên lạc

Đăng ký trực tuyến, gọi số 1(628) 206-4995, hoặc gửi email theo địa chỉ SFGHwellness@sfdph.org
Lớp học về Bệnh Động mạch Vành (Trực tuyến) Sức khỏe tim Medi-Cal
Healthy Workers HMO
Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
 • Các yếu tố nguy cơ gây bệnh động mạch vành

 • Phòng ngừa và điều trị

 • bệnh động mạch vành
ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Chi tiết
 • Các yếu tố nguy cơ gây bệnh động mạch vành

 • Phòng ngừa và điều trị

 • bệnh động mạch vành

Thông tin Liên lạc

ID: 649 644 8624
Gọi số:
1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
https://us02web.zoom.us/j/6496448624
Lớp dạy Đo Huyết Áp (Trực tuyến) Sức khỏe tim Medi-Cal, Healthy Workers HMO Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
 • Các yếu tố nguy cơ của huyết áp cao

 • Các cách kiểm soát huyết áp cao
  ID: 649 644 8624
  Gọi số:
  1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
  1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
  Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
  https://us02web.zoom.us/j/6496448624
  Chi tiết
  • Các yếu tố nguy cơ của huyết áp cao

  • Các cách kiểm soát huyết áp cao

   Thông tin Liên lạc

   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Lớp học về Suy Tim (Trực tuyến) Sức khỏe tim Medi-Cal, Healthy Workers HMO Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
   • Suy tim là gì

   • Thuốc, khuyến nghị chế độ ăn,

   • tự chăm sóc
   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Chi tiết
   • Suy tim là gì

   • Thuốc, khuyến nghị chế độ ăn,

   • tự chăm sóc

   Thông tin Liên lạc

   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Lớp học về Phòng ngừa Đột quỵ (Trực tuyến) Sức khỏe tim Medi-Cal, Healthy Workers HMO Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
   • Các loại đột quỵ

   • Dấu hiệu cảnh báo và các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ

   • Phòng ngừa và điều trị đột quỵ
   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Chi tiết
   • Các loại đột quỵ

   • Dấu hiệu cảnh báo và các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ

   • Phòng ngừa và điều trị đột quỵ

   Thông tin Liên lạc

   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Chương trình Kiểm soát Cân nặng Ăn uống Lành mạnh và Kiểm soát Cân nặng Medi-Cal Mission Neighborhood Health Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha
   • Tư vấn cá nhân với Chuyên gia Dinh dưỡng có Chứng nhận (phải được giới thiệu bởi nhà cung cấp dịch vụ y tế của MNHC)

   • Các Lớp Thể dục và Dinh dưỡng có lịch suốt cả năm
   Vui lòng yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi cho Jacqueline Gaytan, Điều phối viên Chăm sóc Bệnh Mãn tính
   1(415) 552-1013, số máy nhánh 2223
   Chi tiết
   • Tư vấn cá nhân với Chuyên gia Dinh dưỡng có Chứng nhận (phải được giới thiệu bởi nhà cung cấp dịch vụ y tế của MNHC)

   • Các Lớp Thể dục và Dinh dưỡng có lịch suốt cả năm

   Thông tin Liên lạc

   Vui lòng yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Hãy gọi cho Jacqueline Gaytan, Điều phối viên Chăm sóc Bệnh Mãn tính
   1(415) 552-1013, số máy nhánh 2223
   Lớp Dinh dưỡng (Trực tuyến hoặc trực tiếp) Ăn uống Lành mạnh và Kiểm soát Cân nặng Medi-Cal, Healthy Workers HMO Mission Neighborhood Health Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại Tham gia lớp học theo nhóm để thảo luận về cách chúng ta kiểm soát:
   • Cân nặng

   • Đường huyết

   • Cholesterol và huyết áp

   Các lớp học được thực hiện qua Zoom, trực tiếp tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Chinatown hoặc tại các địa điểm đối tác cộng đồng khác.
   1(628) 217-6572 Chi tiết
   Tham gia lớp học theo nhóm để thảo luận về cách chúng ta kiểm soát:
   • Cân nặng

   • Đường huyết

   • Cholesterol và huyết áp

   Các lớp học được thực hiện qua Zoom, trực tiếp tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Chinatown hoặc tại các địa điểm đối tác cộng đồng khác.

   Thông tin Liên lạc

   1(628) 217-6572
   Hội thảo về Dinh dưỡng (Trực tuyến) Ăn uống Lành mạnh và Kiểm soát Cân nặng Medi-Cal, Healthy Workers HMO Mission Neighborhood Health Center Tiếng Quảng Đông,Quan thoại Nhằm hỗ trợ cho Người gốc Hoa nói chung về nấu ăn lành mạnh, mua sắm khôn ngoan, đọc nhãn thực phẩm và hoạt động thể chất. Mở cửa công cộng.
   Các chủ đề hội thảo bao gồm:
   • Hướng dẫn về chế độ ăn uống cho Người Mỹ

   • Ăn uống và nấu ăn lành mạnh

   • Sức khỏe tim

   • Ung thư và dinh dưỡng
   Call Call 1(628) 217-6572
   Email catherine.wong@sfdph.org
   Chi tiết
   Nhằm hỗ trợ cho Người gốc Hoa nói chung về nấu ăn lành mạnh, mua sắm khôn ngoan, đọc nhãn thực phẩm và hoạt động thể chất. Mở cửa công cộng.
   Các chủ đề hội thảo bao gồm:
   • Hướng dẫn về chế độ ăn uống cho Người Mỹ

   • Ăn uống và nấu ăn lành mạnh

   • Sức khỏe tim

   • Ung thư và dinh dưỡng

   Thông tin Liên lạc

   Call Call 1(628) 217-6572
   Email catherine.wong@sfdph.org
   Lớp Dinh dưỡng HEAL cho Thanh thiếu niên (Trực tuyến) Ăn uống Lành mạnh và Kiểm soát Cân nặng Medi-Cal
   Healthy Workers HMO
   Chinatown Public Health Center Tiếng Anh Các lớp học trực tiếp và trực tuyến (Zoom) về các kỹ năng:
   • Xây dựng một khẩu phần lành mạnh

   • Mua sắm thông minh

   • Làm đồ ăn nhẹ lành mạnh

   • Ăn đúng cách

   • Kiểm soát cân nặng

   • Sống năng động

   • Ăn chay

   • Căng thẳng và dinh dưỡng

   • Nấu ăn lành mạnh

   https://sf.gov/take-nutrition-class-chinatown-public-health-center
   Email catherine.wong@sfdph.org or 1(628) 217-6572 Chi tiết
   Các lớp học trực tiếp và trực tuyến (Zoom) về các kỹ năng:
   • Xây dựng một khẩu phần lành mạnh

   • Mua sắm thông minh

   • Làm đồ ăn nhẹ lành mạnh

   • Ăn đúng cách

   • Kiểm soát cân nặng

   • Sống năng động

   • Ăn chay

   • Căng thẳng và dinh dưỡng

   • Nấu ăn lành mạnh

   https://sf.gov/take-nutrition-class-chinatown-public-health-center

   Thông tin Liên lạc

   Email catherine.wong@sfdph.org or 1(628) 217-6572
   Chương trình Kiểm soát Cân nặng Ăn uống Lành mạnh và Kiểm soát Cân nặng Medi-Cal, Healthy Workers HMO UCSF Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha Chúng tôi có ba chương trình kiểm soát cân nặng: Chương trình Từng bước, Chương trình Thay thế Bữa ăn và Chương trình Tư vấn Cá nhân. Mỗi chương trình đều có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cá nhân. Hãy yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu. Chi tiết
   Chúng tôi có ba chương trình kiểm soát cân nặng: Chương trình Từng bước, Chương trình Thay thế Bữa ăn và Chương trình Tư vấn Cá nhân. Mỗi chương trình đều có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cá nhân.

   Thông tin Liên lạc

   Hãy yêu cầu PCP của quý vị cấp giấy giới thiệu.
   Nhóm Hỗ trợ HOPE (Hỗ trợ Sức khỏe về Viêm gan C và Phòng ngừa Quá liều) Viêm gan C Medi-Cal San Francisco Community Health Center Tiếng Anh Tham gia cởi mở và chân tình để nói về những hành động liên quan đến Viêm gan C. Nói về những cách quý vị có thể giảm nguy cơ bị bệnh và chấn thương. Gửi email cho ông Yuvy theo địa chỉ yuval@sfcommunityhealth.org Chi tiết
   Tham gia cởi mở và chân tình để nói về những hành động liên quan đến Viêm gan C. Nói về những cách quý vị có thể giảm nguy cơ bị bệnh và chấn thương.

   Thông tin Liên lạc

   Gửi email cho ông Yuvy theo địa chỉ yuval@sfcommunityhealth.org
   Chương trình Hermanos de Luna y Sol HIV+ (Huynh đệ Nguyệt Nga và Thái Dương) HIV Medi-Cal Mission Neighborhood Health Center Người Tây Ban Nha Chương trình can thiệp giảm nguy cơ HIV cho nam giới đồng tính/lưỡng tính nói tiếng Tây Ban Nha. Hãy gọi số 1(415) 355-9058 Chi tiết
   Chương trình can thiệp giảm nguy cơ HIV cho nam giới đồng tính/lưỡng tính nói tiếng Tây Ban Nha.

   Thông tin Liên lạc

   Hãy gọi số 1(415) 355-9058
   Câu lạc bộ Joy Luck (Phúc Lạc Hội) HIV Medi-Cal Tenderloin Center of Excellence at San Francisco Community Health Center Tiếng Anh Chương trình hàng tháng được thiết kế dành cho những Người gốc Á và Người đảo Thái Bình Dương đang sống chung với HIV. Hãy gọi cho phòng hành chính theo số 1(415) 292-3400 hoặc gọi số 1(415) 292-3400 nếu sau giờ làm việc Chi tiết
   Chương trình hàng tháng được thiết kế dành cho những Người gốc Á và Người đảo Thái Bình Dương đang sống chung với HIV.

   Thông tin Liên lạc

   Hãy gọi cho phòng hành chính theo số 1(415) 292-3400 hoặc gọi số 1(415) 292-3400 nếu sau giờ làm việc
   Nhóm Hỗ trợ Chương trình Người Da Màu HIV Medi-Cal UCSF 360 Wellness Center Tiếng Anh Nhóm hỗ trợ dị tính hàng tuần cho người da đen bị HIV+ và giới thiệu đến các nhóm cộng đồng. Hãy gọi số1(415) 353-2119 Chi tiết
   Nhóm hỗ trợ dị tính hàng tuần cho người da đen bị HIV+ và giới thiệu đến các nhóm cộng đồng.

   Thông tin Liên lạc

   Hãy gọi số1(415) 353-2119
   TM4M HIV Medi-Cal Trans Thrive of San Francisco Community Health Center Tiếng Anh Chương trình phòng ngừa HIV cho đàn ông chuyển giới quan hệ tình dục với nam giới (TM4M) dành cho tất cả những người được xác định là nam giới, trừ khi có quy định khác. Chúng tôi có cung cấp các hội thảo hàng tháng và tài liệu giáo dục như trong phần “Top 5” và “Hanky Code - Mã Tâm Sắc”. Hãy gọi cho Mo'Nique Campbell, Quản lý Chương trình theo số 1(628) 249-6359 Chi tiết
   Chương trình phòng ngừa HIV cho đàn ông chuyển giới quan hệ tình dục với nam giới (TM4M) dành cho tất cả những người được xác định là nam giới, trừ khi có quy định khác. Chúng tôi có cung cấp các hội thảo hàng tháng và tài liệu giáo dục như trong phần “Top 5” và “Hanky Code - Mã Tâm Sắc”.

   Thông tin Liên lạc

   Hãy gọi cho Mo'Nique Campbell, Quản lý Chương trình theo số 1(628) 249-6359
   Phụ nữ Thông thái và Kỳ diệu/Women of Wisdom & Wonder (Nhóm WOW) LGBTQIA+ Medi-Cal
   Healthy Workers HMO
   Curry Senior Center Tiếng Anh Là chương trình hỗ trợ xã hội hàng tuần dành cho phụ nữ LGBTQIA+ cao tuổi để chia sẻ những câu chuyện, kết nối và tìm hiểu về lịch sử phụ nữ LGBTQ+. Rhianna Borra-Croft rborra-croft@curryseniorcenter.org Chi tiết
   Là chương trình hỗ trợ xã hội hàng tuần dành cho phụ nữ LGBTQIA+ cao tuổi để chia sẻ những câu chuyện, kết nối và tìm hiểu về lịch sử phụ nữ LGBTQ+.

   Thông tin Liên lạc

   Rhianna Borra-Croft rborra-croft@curryseniorcenter.org
   LGBTQIA+ Thích ứng LGBTQIA+ Medi-Cal
   Healthy Workers HMO
   Curry Senior Center Tiếng Anh Là nhóm tập trung vào lịch sử cộng đồng và người chuyển giới, là nơi để người tham gia có thể thảo luận về sở thích của mình. Andrea Horne ahorne@curryseniorcenter.org Chi tiết
   Là nhóm tập trung vào lịch sử cộng đồng và người chuyển giới, là nơi để người tham gia có thể thảo luận về sở thích của mình.

   Thông tin Liên lạc

   Andrea Horne ahorne@curryseniorcenter.org
   Nhóm Nữ Chuyển giới (Trực Tuyến) LGBTQIA+ Medi-Cal
   Healthy Workers HMO
   Trans Thrive of San Francisco Community Health Center Tiếng Anh Là nhóm thảo luận và hỗ trợ cho phụ nữ chuyển giới. Zoom ID: 8604460227 Chi tiết
   Là nhóm thảo luận và hỗ trợ cho phụ nữ chuyển giới.

   Thông tin Liên lạc

   Zoom ID: 8604460227
   Tuổi Năm mươi Tuyệt vời/Fifty and Fabulous (Trực tuyến) LGBTQIA+ Medi-Cal Trans Thrive of San Francisco Community Health Center Tiếng Anh Đây là nhóm dành cho tất cả những người không chuyển giới/người không theo khuôn mẫu giới tính từ 50 tuổi trở lên. Zoom ID: 8604460227 Chi tiết
   Đây là nhóm dành cho tất cả những người không chuyển giới/người không theo khuôn mẫu giới tính từ 50 tuổi trở lên.

   Thông tin Liên lạc

   Zoom ID: 8604460227
   Nhóm Nam Chuyển giới (Trực Tuyến) LGBTQIA+ Medi-Cal Trans Thrive of San Francisco Community Health Center Tiếng Anh Đây là nhóm dành cho tất cả những người không chuyển giới/người không theo khuôn mẫu giới tính từ 50 tuổi trở lên. Tham gia Cuộc họp Zoom https://zoom.us/j/319905337 Chi tiết
   Đây là nhóm dành cho tất cả những người không chuyển giới/người không theo khuôn mẫu giới tính từ 50 tuổi trở lên.

   Thông tin Liên lạc

   Tham gia Cuộc họp Zoom https://zoom.us/j/319905337
   Nhóm Hỗ trợ A.T.E.: Nhóm Hỗ trợ Người gốc Á và Người đảo Thái Bình Dương Chuyển giới LGBTQIA+ Medi-Cal Trans Thrive of San Francisco Community Health Center Tiếng Anh Là nhóm hỗ trợ phục vụ cho cộng đồng Người gốc Á và Người đảo Thái Bình Dương chuyển giới. Contact erica@sfcommunityhealth.org for details. Zoom ID: 8604460227 Chi tiết
   Là nhóm hỗ trợ phục vụ cho cộng đồng Người gốc Á và Người đảo Thái Bình Dương chuyển giới.

   Thông tin Liên lạc

   Contact erica@sfcommunityhealth.org for details. Zoom ID: 8604460227
   Lớp học về Trầm cảm (Trực tuyến) Sức khỏe Tâm thần Medi-Cal, Healthy Workers HMO Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
   • Trầm cảm là gì

   • Các nguyên nhân, triệu chứng và điều trị
    trầm cảm
   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Chi tiết
   • Trầm cảm là gì

   • Các nguyên nhân, triệu chứng và điều trị
    trầm cảm

   Thông tin Liên lạc

   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Lớp học về Chứng mất ngủ (Trực tuyến) Sức khỏe Tâm thần Medi-Cal, Healthy Workers HMO Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
   • Nguyên nhân và điều trị chứng mất ngủ

   • Lời khuyên để ngủ ngon ban đêm
   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Chi tiết
   • Nguyên nhân và điều trị chứng mất ngủ

   • Lời khuyên để ngủ ngon ban đêm

   Thông tin Liên lạc

   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Lớp học về Quản lý Căng thẳng (Trực tuyến) Sức khỏe Tâm thần Medi-Cal, Healthy Workers HMO Chinese Community Health Resource Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông
   • Các nguyên nhân gây căng thẳng

   • Cách kiểm soát căng thẳng
   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Chi tiết
   • Các nguyên nhân gây căng thẳng

   • Cách kiểm soát căng thẳng

   Thông tin Liên lạc

   ID: 649 644 8624
   Gọi số:
   1(669) 900-6833 Hoa Kỳ (San Jose)
   1(253) 215-8782 Hoa Kỳ (Tacoma)
   Đường liên kết: Tham gia Cuộc họp Zoom
   https://us02web.zoom.us/j/6496448624
   Lớp học Nuôi con bằng sữa mẹ (Trực tuyến) Sau sinh Medi-Cal California Pacific Medical Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Quan thoại Tìm hiểu những lợi ích và kỹ thuật cơ bản của việc nuôi con bằng sữa mẹ; cách phòng tránh, nhận biết và kiểm soát các vấn đề; và lời khuyên dành cho bạn đời. Đăng ký trực tuyến Chi tiết
   Tìm hiểu những lợi ích và kỹ thuật cơ bản của việc nuôi con bằng sữa mẹ; cách phòng tránh, nhận biết và kiểm soát các vấn đề; và lời khuyên dành cho bạn đời.

   Thông tin Liên lạc

   Đăng ký trực tuyến
   Chương trình Đọc sớm cho Trẻ từ 0-9 tháng tuổi nghe (Trực tuyến) Sau sinh Medi-Cal North East Medical Services Tiếng Quảng Đông Xin lưu ý rằng quý vị phải là hội viên NEMS thì mới được tham gia. Tham gia NEMS MIỄN PHÍ. Người không phải hội viên NEMS có thể đăng ký trực tuyến (có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha) để trở thành hội viên lần đầu tiên. Đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 1(628) 282-1591 Chi tiết
   Xin lưu ý rằng quý vị phải là hội viên NEMS thì mới được tham gia. Tham gia NEMS MIỄN PHÍ. Người không phải hội viên NEMS có thể đăng ký trực tuyến (có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha) để trở thành hội viên lần đầu tiên.

   Thông tin Liên lạc

   Đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 1(628) 282-1591
   Chương trình Đọc sớm cho Trẻ từ 9-18 tháng tuổi nghe (Trực tuyến) Sau sinh Medi-Cal North East Medical Services Tiếng Quảng Đông Xin lưu ý rằng quý vị phải là hội viên NEMS thì mới được tham gia. Tham gia NEMS MIỄN PHÍ. Người không phải hội viên NEMS có thể đăng ký trực tuyến (có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha) để trở thành hội viên lần đầu tiên. Đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 1(628) 282-1591 Chi tiết
   Xin lưu ý rằng quý vị phải là hội viên NEMS thì mới được tham gia. Tham gia NEMS MIỄN PHÍ. Người không phải hội viên NEMS có thể đăng ký trực tuyến (có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha) để trở thành hội viên lần đầu tiên.

   Thông tin Liên lạc

   Đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 1(628) 282-1591
   Trò chơi Em bé Ảo cho Trẻ từ 0-18 tháng tuổi (Trực tuyến) Sau sinh Medi-Cal North East Medical Services Tiếng Quảng Đông Xin lưu ý rằng quý vị phải là hội viên NEMS thì mới được tham gia. Tham gia NEMS MIỄN PHÍ. Người không phải hội viên NEMS có thể đăng ký trực tuyến (có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha) để trở thành hội viên lần đầu tiên. Đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 1(628) 282-1591 Chi tiết
   Xin lưu ý rằng quý vị phải là hội viên NEMS thì mới được tham gia. Tham gia NEMS MIỄN PHÍ. Người không phải hội viên NEMS có thể đăng ký trực tuyến (có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha) để trở thành hội viên lần đầu tiên.

   Thông tin Liên lạc

   Đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 1(628) 282-1591
   Trò chơi Em bé Ảo cho Trẻ từ 0-18 tháng tuổi (Trực tuyến) Hậu sản Medi-Cal Wu Yee Children's Services Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông Vui chơi là yếu tố rất quan trọng cho việc học tập của trẻ thơ! Cùng với bé, chúng tôi sẽ hát các bài hát mầm non, nghe những câu chuyện tương tác và học các hoạt động đơn giản phù hợp với lứa tuổi để tập lại tại nhà. Mỗi lớp đều có các hoạt động học tập sớm! 1(628) 282-1591 Chi tiết
   Vui chơi là yếu tố rất quan trọng cho việc học tập của trẻ thơ! Cùng với bé, chúng tôi sẽ hát các bài hát mầm non, nghe những câu chuyện tương tác và học các hoạt động đơn giản phù hợp với lứa tuổi để tập lại tại nhà. Mỗi lớp đều có các hoạt động học tập sớm!

   Thông tin Liên lạc

   1(628) 282-1591
   Chương trình Đọc sớm cho Trẻ từ 2-18 tháng tuổi nghe (Trực tuyến) Hậu sản Medi-Cal Wu Yee Children's Services Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông Dành cho cha mẹ có con từ 2-18 tháng tuổi. Giúp phát triển đam mê đọc sách cho trẻ. Chúng tôi sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc đọc sớm, cách đọc cho bé nghe, những loại sách cần đọc, những dấu hiệu trẻ đã sẵn sàng và những mốc phát triển. Người tham gia được nhận sách miễn phí dành cho trẻ em! 1(628) 282-1591 Chi tiết
   Dành cho cha mẹ có con từ 2-18 tháng tuổi. Giúp phát triển đam mê đọc sách cho trẻ. Chúng tôi sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc đọc sớm, cách đọc cho bé nghe, những loại sách cần đọc, những dấu hiệu trẻ đã sẵn sàng và những mốc phát triển. Người tham gia được nhận sách miễn phí dành cho trẻ em!

   Thông tin Liên lạc

   1(628) 282-1591
   Chương trình Sức khỏe Trẻ Sơ sinh Da đen Tiền sinh Medi-Cal
   Healthy Workers HMO
   Black Infant Health Tiếng Anh Cung cấp 10 buổi về tiền sản và 10 buổi về hậu sản được thiết kế để tăng cường và hỗ trợ cho người tham gia. Các buổi học theo nhóm được hướng dẫn bởi đội ngũ hỗ trợ văn hóa, là những người phục vụ cho nhóm mục tiêu và tạo điều kiện cho người tham dự gắn kết với và hỗ trợ cho những phụ nữ mang thai khác. Các buổi học bao gồm một số chủ đề khác nhau như:
   • Di sản văn hóa chính là niềm tự hào

   • Mang thai, chuyển dạ và sinh con khỏe mạnh

   • Nuôi dưỡng bản thân và con của chúng ta

   • Chăm sóc tiền sản, hậu sản và trẻ sơ sinh

   • Kiểm soát căng thẳng

   • Các mối quan hệ lành mạnh
   Hãy gọi số 1(628) 217-5399 hoặc gửi email theo địa chỉ bih@sfdhp.org Chi tiết
   Cung cấp 10 buổi về tiền sản và 10 buổi về hậu sản được thiết kế để tăng cường và hỗ trợ cho người tham gia. Các buổi học theo nhóm được hướng dẫn bởi đội ngũ hỗ trợ văn hóa, là những người phục vụ cho nhóm mục tiêu và tạo điều kiện cho người tham dự gắn kết với và hỗ trợ cho những phụ nữ mang thai khác. Các buổi học bao gồm một số chủ đề khác nhau như:
   • Di sản văn hóa chính là niềm tự hào

   • Mang thai, chuyển dạ và sinh con khỏe mạnh

   • Nuôi dưỡng bản thân và con của chúng ta

   • Chăm sóc tiền sản, hậu sản và trẻ sơ sinh

   • Kiểm soát căng thẳng

   • Các mối quan hệ lành mạnh

   Thông tin Liên lạc

   Hãy gọi số 1(628) 217-5399 hoặc gửi email theo địa chỉ bih@sfdhp.org
   Chương trình El Club De Centering Tiền sinh Medi-Cal Mission Neighborhood Health Center Người Tây Ban Nha Dành cho Bệnh nhân MNHC. Chuẩn bị cho thai kỳ của quý vị trong cơ sở nhóm hỗ trợ học tập và hỗ trợ cộng đồng. Bệnh nhân được nhóm theo ngày dự sinh và gặp gỡ với nữ hộ sinh và nhà giáo dục sức khỏe trong suốt thai kỳ của họ. Hãy gọi số 1(415) 552-3870 Chi tiết
   Dành cho Bệnh nhân MNHC. Chuẩn bị cho thai kỳ của quý vị trong cơ sở nhóm hỗ trợ học tập và hỗ trợ cộng đồng. Bệnh nhân được nhóm theo ngày dự sinh và gặp gỡ với nữ hộ sinh và nhà giáo dục sức khỏe trong suốt thai kỳ của họ.

   Thông tin Liên lạc

   Hãy gọi số 1(415) 552-3870
   Hội thảo cho Gia đình có Người Mang thai (Trực tuyến) Tiền sinh Medi-Cal North East Medical Services Chinese Xin lưu ý rằng quý vị phải là hội viên NEMS thì mới được tham gia. Tham gia NEMS MIỄN PHÍ. Người không phải hội viên NEMS có thể đăng ký trực tuyến (có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha) để trở thành hội viên lần đầu tiên. Đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 1(628) 282-1591 Chi tiết
   Xin lưu ý rằng quý vị phải là hội viên NEMS thì mới được tham gia. Tham gia NEMS MIỄN PHÍ. Người không phải hội viên NEMS có thể đăng ký trực tuyến (có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Việt và Tiếng Tây Ban Nha) để trở thành hội viên lần đầu tiên.

   Thông tin Liên lạc

   Đăng ký trực tuyến hoặc gọi số 1(628) 282-1591
   Healthy Babies, Bright Futures / Trẻ thơ Khỏe mạnh - Tương lai Tươi sáng (Trực tuyến) Tiền sản Medi-Cal Wu Yee Children's Services Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông Đọc sớm là yếu tố rất quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của trẻ em. Hãy đến tìm hiểu về sự phát triển của não khỏe mạnh và tăng cường sức học nhận thức của trẻ ngay từ đầu. Người tham gia được nhận quà tặng miễn phí cho bé! 1(628) 282-1591 Chi tiết
   Đọc sớm là yếu tố rất quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của trẻ em. Hãy đến tìm hiểu về sự phát triển của não khỏe mạnh và tăng cường sức học nhận thức của trẻ ngay từ đầu. Người tham gia được nhận quà tặng miễn phí cho bé!

   Thông tin Liên lạc

   1(628) 282-1591
   Đường dây Trợ giúp Kick It California Cai Thuốc lá Medi-Cal
   Healthy Workers HMO
   Kick It California Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha,Chinese,Vietnamese,Korean Kick It California đã giúp mọi người bỏ thuốc lá trong 30 năm qua. Nhận hỗ trợ huấn luyện dành riêng cho cá nhân qua điện thoại, tin nhắn, ứng dụng hoặc trò chuyện trực tuyến. Hãy gọi số 1(800) 300-8086 hoặc nhắn tin "Quit Smoking" (Cai Thuốc lá) đến số 66819 Chi tiết
   Kick It California đã giúp mọi người bỏ thuốc lá trong 30 năm qua. Nhận hỗ trợ huấn luyện dành riêng cho cá nhân qua điện thoại, tin nhắn, ứng dụng hoặc trò chuyện trực tuyến.

   Thông tin Liên lạc

   Hãy gọi số 1(800) 300-8086 hoặc nhắn tin "Quit Smoking" (Cai Thuốc lá) đến số 66819
   Lớp học Cai Thuốc lá/Thuốc lá Điện tử/Nhai thuốc lá (Trực Tuyến) Lớp học Cai Thuốc lá/Thuốc lá Điện tử/Nhai thuốc lá (Trực Tuyến) Medi-Cal
   Healthy Workers HMO
   UCSF Family Medicine Center at Lakeshore Tiếng Anh Đây là lớp học hỗ trợ cho bất kỳ người nào muốn ngừng hút thuốc, thuốc lá điện tử, nhai thuốc lá hoặc sử dụng thuốc lá. Cho dù là lần đầu tiên cai thuốc hay đã cố gắng cai thuốc lá trong thời gian dài thì lớp này đều có thể hỗ trợ cho nỗ lực của quý vị. Hãy gọi số 1(415) 885-7895 Chi tiết
   Đây là lớp học hỗ trợ cho bất kỳ người nào muốn ngừng hút thuốc, thuốc lá điện tử, nhai thuốc lá hoặc sử dụng thuốc lá. Cho dù là lần đầu tiên cai thuốc hay đã cố gắng cai thuốc lá trong thời gian dài thì lớp này đều có thể hỗ trợ cho nỗ lực của quý vị.

   Thông tin Liên lạc

   Hãy gọi số 1(415) 885-7895
   Nhóm Hỗ trợ Không lệ thuộc Thuốc lá/Thuốc lá Điện tử/Nhai thuốc lá Cai Thuốc lá Medi-Cal
   Healthy Workers HMO
   UCSF Fontana Tobacco Treatment Center Tiếng Anh Nhóm hỗ trợ dành cho những học viên đã qua Lớp Cai Thuốc lá/Thuốc lá Điện tử/Nhai thuốc lá của trung tâm. Tất cả các cựu học viên, kể cả những người vẫn đang sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá không khói, đều có thể tham dự. Hãy đến nhận trợ giúp và hỗ trợ những người đang sống không thuốc lá. Hãy gọi số Suzanne Harris hoặc Sonia Sharma, 1(415) 885-7895 Chi tiết
   Nhóm hỗ trợ dành cho những học viên đã qua Lớp Cai Thuốc lá/Thuốc lá Điện tử/Nhai thuốc lá của trung tâm. Tất cả các cựu học viên, kể cả những người vẫn đang sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá không khói, đều có thể tham dự. Hãy đến nhận trợ giúp và hỗ trợ những người đang sống không thuốc lá.

   Thông tin Liên lạc

   Hãy gọi số Suzanne Harris hoặc Sonia Sharma, 1(415) 885-7895
   Chương trình Thực tập Ăn uống Lành mạnh và Sống Năng động (HEAL) dành cho Thanh thiếu niên Thanh thiếu niên Medi-Cal
   Healthy Workers HMO
   Chinatown Public Health Center Tiếng Anh,Tiếng Quảng Đông,Quan thoại Nộp đơn tham gia chương trình thực tập HEAL dành cho Thanh thiếu niên để:
   • Xây dựng kỹ năng lãnh đạo

   • Cải thiện sức khỏe thể chất và dinh dưỡng

   • Giảng dạy và phục vụ tại trường trung học, cao đẳng và các cơ quan cộng đồng tại địa phương

   • Nhận đơn đăng ký hàng năm. Thực tập sinh sẽ hướng dẫn các câu lạc bộ HEAL tại trường trung học để khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh, nấu ăn lành mạnh và lối sống năng động!
   Gửi email theo địa chỉ catherine.wong@sfdph.org hoặc gọi số 1(628) 217-6572 Chi tiết
   Nộp đơn tham gia chương trình thực tập HEAL dành cho Thanh thiếu niên để:
   • Xây dựng kỹ năng lãnh đạo

   • Cải thiện sức khỏe thể chất và dinh dưỡng

   • Giảng dạy và phục vụ tại trường trung học, cao đẳng và các cơ quan cộng đồng tại địa phương

   • Nhận đơn đăng ký hàng năm. Thực tập sinh sẽ hướng dẫn các câu lạc bộ HEAL tại trường trung học để khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh, nấu ăn lành mạnh và lối sống năng động!

   Thông tin Liên lạc

   Gửi email theo địa chỉ catherine.wong@sfdph.org hoặc gọi số 1(628) 217-6572
   Adelante! Lãnh đạo Trẻ Thúc đẩy Bình đẳng Y tế Thanh thiếu niên Medi-Cal Mission Neighborhood Health Center Tiếng Anh,Người Tây Ban Nha Dành cho Bệnh nhân MNHC từ 13 đến 17 tuổi. Hội thảo chia sẻ kiến thức giáo dục về sức khỏe. Cơ hội nhận tiền trợ cấp với tư cách là người tình nguyện hướng dẫn cùng đồng hành. Hãy gọi số 1(415) 406-1353 Chi tiết
   Dành cho Bệnh nhân MNHC từ 13 đến 17 tuổi. Hội thảo chia sẻ kiến thức giáo dục về sức khỏe. Cơ hội nhận tiền trợ cấp với tư cách là người tình nguyện hướng dẫn cùng đồng hành.

   Thông tin Liên lạc

   Hãy gọi số 1(415) 406-1353
   ×

   Chính sách về Cookie

   Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.