Nhận thức về Sức khỏe Phụ nữ

Xem thêm về các dịch vụ và quyền lợi Medi-Cal

Khám khi khỏe mạnh là một phần quan trọng để giữ gìn sức khỏe

Khám khi khỏe mạnh bao gồm kiểm tra toàn bộ, tách biệt với bất kỳ lần thăm khám nào khác vì bệnh tật hoặc thương tích. Những lần thăm khám này tập trung vào chăm sóc phòng ngừa cho phụ nữ, có thể bao gồm:

  • Các dịch vụ, như tiêm phòng, sẽ cải thiện sức khỏe bằng cách ngăn ngừa bệnh tật và các vấn đề về sức khỏe khác
  • Khám tầm soát, là các xét nghiệm để phát hiện bệnh sớm khi còn dễ điều trị hơn
  • Cung cấp kiến thức và hoạt động tư vấn để giúp quý vị đưa ra quyết định về sức khỏe

Khám khi khỏe mạnh bao gồm những hoạt động nào?

Khám khi khỏe mạnh là một cơ hội để tập trung vào sức khỏe tổng thể và thể lực của quý vị. Buổi khám tập trung vào 3 mục tiêu chính.

  1. Ghi lại tiền sử và thói quen với sức khỏe của quý vịy
  2. Khám sức khỏe thể chất
  3. Đặt các mục tiêu về sức khỏe

Nguồn:
https://health.gov/myhealthfinder/topics/everyday-healthy-living/sexual-health/get-your-well-woman-visit-every-year


Lựa chọn số #1 cho Medi-Cal bởi cư dân San Francisco.*

Bắt đầu.

Gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số

1(415) 777-9992

Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30am to 5:30pm

Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp quý vị điền và nộp đơn đăng ký Medi-Cal.

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh sẽ xác định đối tượng đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Medi-Cal.

*Dựa trên Báo cáo về Ghi danh của Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe.