Kalusugan at Wellness

Kalusugan at Kagalingan

Sa Planong Pangkalusugan ng San Francisco, layunin naming tulungan kang manatiling malusog

Nag-aalok kami ng mga programa sa kalusugan at mga klase upang mas makakilos ka, kumain nang mas mahusay, at pamahalaan ang mga kondisyon sa kalusugan. Alamin ang higit pa tungkol sa bawat programa sa ibaba.

Mga Programa ng Kagalingan

Makipag-ugnayan sa Amin

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Kagawaran ng Edukasyong Pangkalusugant.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.