Kalusugan at Wellness

Kalusugan at Wellness

Sa San Francisco Health Plan, may malasakit kami tungkol sa kalusugan ng aming mga miyembro. Kung kaya’t nag-aalok kami ng napakaraming impormasyon:

  • Library ng mga madaling basahing fact sheet ng kalusugan
  • Listahan ng mga nahahanap na klase at workshop na makakatulong sa iyong matuto ng higit pang paksang pangkalusugan upang mas mapamahalaan mo ang iyong kalusugan
  • Impormasyon tungkol sa Programa sa Mas Malusog na Pamumuhay at pag-iisip, pagpapamasahe, at acupuncture
  • Mga tool at tip sa kalusugan para sa mga isyu tulad ng pagtatanong sa iyong pagpapatingin sa doktor at paggawa ng masustansyang pagkain
  • Mga video tungkol sa maraming paksa sa kalusugan, mula sa pagkatuto tungkol sa pagkain ng masustansya hanggang sa mga palatandaan ng maraming problema sa kalusugan, hanggang sa mga tip sa kalusugan para sa mga nakababata at nakatatandang nasa hustong gulang, at marami pang iba!

Kung hindi mo makita ang hinahanap mo, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng Edukasyong Pangkalusugan. Lubos na bumabati sa iyo at hangad ang iyong kabutihan!