Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Portal ng Miyembro

Makakonekta sa iyong impormasyon sa kalusugan

I-access ang iyong impormasyon sa kalusugan anumang oras mula sa kahit saan na may access ka sa internet gamit ang aming Portal ng Miyembro. Madali nang makita ang mga nakaraang pagpapatingin sa kalusugan, mga kahilingan sa ID Card, iyong mga gamot, impormasyon ng provider, at higit pa sa pamamagitan ng aming ligtas at secure na online na portal.


Binibigyang-daan ka ng aming Portal ng Miyembro na ma-access ang iyong impormasyon mula sa kahit saan na may access ka sa internet

Member Portal Personal Health Record

Tingnan ang Iyong Personal na Rekord ng Kalusugan

Tingnan ang iyong mga nakaraang pagpapatingin, mapa ng tanggapan ng iyong provider, at higit pa. Maaari mong dalhin ang iyong Personal na Rekord ng Kalusugan kapag bumisita ka sa iyong doktor.

Palitan ang Iyong PCP

Upang magpalit ng PCP, gamitin ang dropdown ng Aking Planong Pangkalusugan at piliin ang Kahilingan sa Pagpapalit ng PCP . Magkakaroon ng bisa ang mga pagpapalit ng PCP sa unang araw ng susunod na buwan. Panoorin ang Video

Humiling ng ID Card

Magagawa mong tingnan ang iyong ID Card, humiling ng panibago, mag-print ng pansamantalang card, o mag-save ng larawan ng iyong card sa telepono mo. Panoorin ang Video

Provider Online Search Tool

Maghanap ng Mga Provider

Magagamit mo ang aming mga tool sa paghahanap ng provider upang maghanap ng mga provider sa iyong network o anupamang network ng SFHP. Maghanap ng mga provider ayon sa pangalan o uri ng provider kabilang ang mga klinika, espesyalista, at higit pa. Upang maghanap ng mga parmasya, pumunta sa homepage ng Medi-Cal Rx.

Library ng Edukasyong Pangkalusugan

May library ang aming portal sa maraming paksa sa wellness. May mga interaktibong tool para sa kalusugan at fitness, mga gamot, pagbubuntis, checker ng sintomas, at center sa pag-aaral na tutulong sa iyong gumawa ng mas magagandang desisyon sa kalusugan.

Mag-download ng Mga Materyal para sa Miyembro

Ngayon, maaari mo nang tingnan at i-download ang mga pinakabagong materyal at newsletter para sa miyembro sa pamamagitan ng aming portal ng miyembro o sa sfhp.org.


Paano Mag-sign Up at Mag-sign In

  1. Magsimula sa sfhp.org at i-click ang button na Pag-log in ng Miyembro ng sa itaas ng home page.
  2. Вы будете перенаправлены на страницу входа на SFHPпортал для участников.
  3. I-click ang button na Pag-sign Up ng Bagong User. Hihingin sa iyo ang iyong Member ID, Apelyido, at Petsa ng Kapanganakan at hihilingin sa iyong gumawa ng password at mag-set up ng mga panseguridad na tanong.
  4. Nakahanda ka na ngayong magsimula. Ilagay ang iyong User Name at Password at i-click ang Mag-sign In upang masimulang magamit ang Portal ng Miyembro.

Available ang Portal ng Miyembro ng SFHP sa aming mga miyembro ng na 12 taong gulang o mas matanda. Mangangailangan ng Awtorisadong Kinatawan ang mga miyembro ng SFHP na wala pang 12 taong gulang upang mag-sign up.

Kung mayroon kang mga tanong, tumawag sa Serbisyo sa Customer sa 1(415) 547-7800. TTY maaaring tumawag ang mga gumagamit ng sa 1(888) 484-7200. May mga tauhan kami na nagsasalita ng iyong wika.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.