Sa Loob ng SFHP

Press Room

For all media inquiries please email Marketing & Media Relations or call Gunilla Bergensten at 1(415) 615-5914.

Press Releases

Hunyo 29, 2022
SAN FRANCISCO, Hunyo 29, 2022 – Kami, ang pamunuan ng San Francisco Health Plan (SFHP), ay dismayado sa 6-3 na pasya ng Kataas-taasang Hukuman ng U.S. sa Dobbs v Jackson Women’s Health na baligtarin ang matagal na at makabuluhang pamarisan ng Roe v. Wade.

Iginagalang ng SFHP ang mga reproductive na karapatan ng LAHAT ng miyembro nito at patuloy itong susuporta sa mga taong pipiliing wakasan ang kanilang pagbubuntis anuman ang dahilan. Sinasaklaw ng SFHP ang mga serbisyo sa pagpapalaglag para sa lahat ng nagpatala sa Medi-Cal nito at patuloy nitong pahihintulutan ang mahalagang serbisyong ito upang matiyak na walang hadlang para sa lahat ng aming miyembro sa ligtas at mabisang reproductive na pangangalagang pangkalusugan.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.