Community Supports

Community Supports (Hỗ trợ Cộng đồng) là các dịch vụ tùy chọn có thể thay thế cho các dịch vụ khác, chẳng hạn như chăm sóc tại bệnh viện hoặc khám tại ER. Community Supports có thể là phần quan trọng trong chăm sóc cho những hội viên cần hỗ trợ thêm trong cộng đồng. Community Supports có thể giúp thực hiện những việc như di chuyển giữa các cơ sở chăm sóc, tìm nhà ở và nhận các bữa ăn lành mạnh. Community Supports dành cho quý vị theo San Francisco Health Plan là Medical Respite (còn gọi là Recuperative Care (Chăm sóc Phục hồi)).

Thắc mắc của Hội viên:

  • Community Supports (ILOS) là gói dịch vụ tùy chọn mới dành cho những hội viên có thể cần hỗ trợ trong cộng đồng. Những dịch vụ này có thể giúp cho những việc như di chuyển giữa các cơ sở chăm sóc, tìm nhà ở và nhận các bữa ăn lành mạnh.
  • SFHP hiện chỉ cung cấp Medical Respite với hình thức dịch vụ Community Supports. Có nghĩa là quý vị sẽ nhận các dịch vụ Medical Respite, nếu cần, từ nhà cung cấp dịch vụ SF Medical Respite và SFHP sẽ bao trả tất cả các chi phí trong thời gian quý vị tham gia Medical Respite.

Medical Respite là dịch vụ Medi-Cal tự nguyện và miễn phí cho hội viên SFHP Medi-Cal đủ điều kiện, đồng thời là trung tâm chăm sóc mà quý vị có thể phục hồi và lành bệnh sau thời gian ở bệnh viện thay vì ở lại bệnh viện lâu hơn hoặc quay trở lại tình trạng sống hiện tại của mình. Trung tâm này có y tá và người quản lý hồ sơ giúp quý vị.

Không, dịch vụ Medi-Cal đang có hiệu lực của quý vị sẽ không thay đổi hoặc bị khước từ và quý vị vẫn có thể khám tại bác sĩ như trước.

Nhóm phụ trách xuất viện, nhóm chăm sóc sức khỏe nơi cư trú tạm thời của quý vị và nhóm tiếp nhận Medical Respite sẽ xem xét tình hình cụ thể và xác định xem quý vị có phù hợp để tham gia Medical Respite hay không. SFHP sẽ thanh toán thời gian lưu trú của quý vị cho nhà cung cấp Medical Respite nếu quý vị nhận các dịch vụ Medical Respite.

Nếu đáp ứng TẤT CẢ những điều sau đây thì quý vị sẽ đủ điều kiện: (1) là hội viên SFHP Medi-Cal; (2) quý vị đủ tiêu chuẩn kép cho Medi-Cal và Medicare; (3) quý vị không có một nơi an toàn để về sau khi xuất viện hoặc hệ thống chăm sóc sức khỏe nơi cư trú tạm thời; (4) nếu nhóm phụ trách xuất viện hoặc bác sĩ nơi cư trú tạm thời giới thiệu quý vị đến Medical Respite; (5) nhà cung cấp dịch vụ Medical Respite đã đồng ý tiếp nhận quý vị.

Không, đó là tùy chọn. Quý vị có quyền quyết định và điều đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi Medi-Cal nào của quý vị.

Không, chỉ nhóm phụ trách xuất viện mới có thể giới thiệu quý vị đến Medical Respite.

Có, quý vị có thể! Nhưng ngay hiện tại thì SFHP chỉ cung cấp một dịch vụ Community Supports gọi là Medical Respite.