Medi-Cal là một chương trình bảo hiểm sức khỏe cho cư dân thu nhập thấp của California. Là một chương trình bảo hiểm địa phương, San Francisco Health Plan mang đến cho quý vị sự lựa chọn hoàn hảo với nhiều bác sĩ, bệnh viện và phòng khám. Phần lớn các bác sĩ hoặc phòng khám chấp nhận Medi-Cal đều ở trong mạng lưới của chúng tôi, vì vậy quý vị có thể tiếp tục đến khám tại bác sĩ mà quý vị đã biết và tin tưởng.

Medi-Cal Mở Cho Đăng ký Quanh Năm

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.