Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Nhân viên Y tế Cộng đồng

Kể từ ngày 1/1/2023, quý vị có thể được nhận Dịch vụ Nhân viên Y tế Cộng đồng miễn phí. Nhân viên y tế cộng đồng (CHW) là người đảm nhận chức danh công việc khác nhau, chẳng hạn như promotores (hỗ trợ đồng đẳng), đại diện sức khỏe cộng đồng, định hướng và nhân viên y tế công cộng chưa có giấy phép khác, như các chuyên viên về phòng chống bạo lực.

Họ có thể giúp quý vị được chăm sóc sức khỏe cần thiết cho quý vị, như:

 • Khám tầm soát sức khỏe
 • Giáo dục sức khỏe để giúp quý vị chăm sóc các tình trạng bệnh
 • Kết nối quý vị với các dịch vụ (ví dụ như thông dịch viên, vận chuyển, thực phẩm)
 • Hỗ trợ cá nhân trực tiếp

Có thể gặp CHW trực tiếp hoặc qua trực tuyến. Quý vị có thể được hỗ trợ trực tiếp theo cá nhân hoặc nhóm.

Ai có thể nhận quyền lợi CHW?

Nếu có Medi-Cal thì quý vị có thể được nhân viên y tế cộng đồng hỗ trợ miễn phí. Quý vị có thể nhận CHW nếu quý vị có vấn đề hoặc nhu cầu về sức khỏe cụ thể, chẳng hạn như:

 • Cần giúp đỡ để nhận chăm sóc thông thường (vắc xin, khám nha khoa hàng năm, khám sức khỏe cho trẻ em khỏe mạnh, v.v.)
 • Bị hoặc có nguy cơ bị mắc bệnh mãn tính (tiền tiểu đường, cao huyết áp)
 • Cần giúp bỏ thuốc lá, thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nhai
 • Sử dụng sai thuốc hoặc rượu
 • Không có nhà ở hoặc thực phẩm
 • Bị hoặc nghĩ là mình bị rối loạn tâm thần
 • Đang đối phó với bạo lực trong quan hệ của quý vị
 • Bị căng thẳng trong cuộc sống dựa trên Tầm soát Các Trải nghiệm Bất lợi Thời thơ ấu
 • Đã đến phòng cấp cứu trong 6 tháng qua
 • Đã ở trong hoặc có nguy cơ phải vào bệnh viện hoặc cơ sở tâm thần trong 6 tháng qua
 • Đã ở trong cơ sở cai nghiện trong năm vừa qua
 • Đã bỏ lỡ 2 buổi khám sức khỏe trở lên trong 6 tháng qua
 • Đã bị tổn thương do bạo lực cộng đồng hoặc có nguy cơ bị thương do bạo lực cộng đồng
 • Thường xuyên bị tiếp xúc với bạo lực cộng đồng
Làm thế nào để tôi có thể nhận được dịch vụ CHW?

Hãy trao đổi với bác sĩ của mình nếu quý vị muốn được nhân viên y tế cộng đồng hỗ trợ. Bác sĩ của quý vị có thể đảm bảo là quý vị có thể nhận được các dịch vụ CHW. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(800) 288-5555, TTY 1(888) 883-7347 (Thứ Hai-Thứ Sáu 8:30am-5:30pm).

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.