Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Nhà thuốc

Khi quý vị cần thuốc thì nhà cung cấp chăm sóc chính* (PCP) có thể kê toa thuốc cho quý vị. Để nhận thuốc:

  • Mang toa thuốc mà PCP kê cho quý vị đến nhà thuốc.
  • Trình Thẻ ID Hội viên SFHP và Thẻ Medi-Cal ID của quý vị.

Quý vị không phải trả tiền cho những thuốc được Medi-Cal Rx bao trả. Để kiểm tra xem thuốc của quý vị có được bao trả hay không, vui lòng truy cập Medi-Cal Rx hoặc gọi số miễn cước 1(800) 977-2273.
*Nhà cung cấp chăm sóc chính (PCP) là bác sĩ, trợ lý bác sĩ hoặc y tá thực hành, là người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Kiểm soát Cơn đau

SFHP khuyến khích các nhà cung cấp điều trị cơn đau mà không phải lúc nào cũng dùng đến thuốc. Có nhiều cách rất hữu ích để điều trị cơn đau của quý vị, chẳng hạn như xoa bóp, châm cứu và chườm nóng. Hãy hỏi PCP để biết lựa chọn tốt nhất cho quý vị.

Tìm lớp rèn luyện sức khỏe trực tuyến hoặc ở gần quý vị tại Sức khỏe và Thể lực SFHP. Cũng có nhiều nguồn lực kiểm soát cơn đau trong cộng đồng mà quý vị có thể sử dụng miễn phí hoặc với chi phí thấp.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.