Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Tiệm thuốc tây & Tìm Tiệm thuốc tây

Medi-Cal Rx sẽ là dịch vụ tiệm thuốc tây MỚI Medi-Cal bắt đầu từ ngày 1/1/2022.

Thẻ ID Mới sẽ có vào cuối tháng 12/2021.  Tìm hiểu Thêm »

Khi quý vị cần thuốc men, bác sĩ của quý vị sẽ kê toa cho quý vị. Để lấy được thuốc:

  • Mang toa thuốc của bác sĩ tới một tiệm thuốc tây có tham gia mạng lưới
  • Trình thẻ hội viên San Francisco Health Plan của quý vị

Tham khảo Bảng Tóm lược Phúc lợi Medi-Cal để biết thêm thông tin về phúc lợi thuốc kê toa của quý vị. Hội viên Medi-Cal không phải thanh toán tiền cho các thuốc được bao trả theo phúc lợi thuốc của mình.

Nếu muốn biết thuốc kê toa của quý vị có được bao trả không, hãy tham khảo Dược thư San Francisco Health Plan. Để biết thêm thông tin về dược thư hoặc xem một thuốc cụ thể có được bao trả cho hội viên Medi-Cal hay không, hãy gửi email cho Dịch vụ Khách hàng hoặc gọi chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Dược thư là gì?

Dược thư là một danh mục đầy đủ các thuốc sẵn có cho hội viên San Francisco Health Plan Medi-Cal.


Câu hỏi thường gặp về dược phẩm

Dược thư SFHP

Tiệm thuốc tây Chuyên khoa

Thư viện Y tế Tiệm thuốc tây

Để xem danh mục các tiệm thuốc tây mở cửa 24 giờ ở San Francisco, vui lòng nhấp vào đây.

Tìm Nhà thuốc

Tìm kiếm Nhà thuốc ở San Francisco
Tìm kiếm Tất cả Nhà thuốc