Thực hành Bảo vệ Quyền riêng tư của SFHP

Quyền về Dữ liệu của Hội viên

Thông tin Hữu ích cho Hội viên

Hội viên nên biết điều gì trước khi cho phép ứng dụng của bên thứ ba thu thập dữ liệu chăm sóc sức khỏe của mình

Điều quan trọng là hội viên phải luôn chủ động trong việc bảo vệ dữ liệu sức khỏe của mình. Hội viên nên tìm kiếm một chính sách bảo mật trực quan, cho biết rõ ràng là ứng dụng sẽ sử dụng dữ liệu của quý vị như thế nào. Hội viên không nên sử dụng bất kỳ ứng dụng nào không có chính sách bảo mật.

Hội viên cần xem xét những yếu tố sau:

 • Ứng dụng này đã được bất kỳ cơ quan quy chế nào phê duyệt chưa?
 • Ứng dụng này sẽ thu thập những dữ liệu sức khỏe nào?
 • Ứng dụng này có thu thập dữ liệu không liên quan đến sức khỏe từ điện thoại, chẳng hạn như vị trí của tôi không?
 • Ứng dụng này sẽ sử dụng dữ liệu của tôi như thế nào?
 • Ứng dụng này có hiển thị dữ liệu của tôi cho các bên thứ ba không?
  • Ứng dụng này có bán dữ liệu của tôi vì bất kỳ lý do gì, chẳng hạn như quảng cáo hoặc nghiên cứu không?
  • Ứng dụng này có chia sẻ dữ liệu của tôi vì bất kỳ lý do gì không? Nếu có thì chia sẻ với ai? Vì lý do gì?
 • Làm cách nào để hạn chế việc ứng dụng này sử dụng và tiết lộ dữ liệu của tôi?
 • Ứng dụng này áp dụng các bước an toàn gì để bảo vệ dữ liệu của tôi?
 • Việc chia sẻ dữ liệu của tôi cho ứng dụng này có thể có tác động gì đến những người khác, như các thành viên trong gia đình tôi?
 • Làm cách nào để ứng dụng này thông báo cho người dùng biết những thay đổi về biện pháp bảo vệ về quyền riêng tư của họ?
 • Làm cách nào để tôi có thể sử dụng dữ liệu của mình và sửa lỗi trong dữ liệu mà ứng dụng này lưu trữ?
 • Ứng dụng này có phương thức tiếp nhận và trả lời khiếu nại của người dùng không?
 • Nếu tôi không muốn sử dụng nữa hoặc không muốn ứng dụng này sử dụng dữ liệu sức khỏe của tôi nữa, thì làm cách nào để ngăn ứng dụng này lấy dữ liệu của tôi?
 • Chính sách của ứng dụng về việc xóa dữ liệu sau khi tôi ngừng sử dụng là như thế nào? Tôi có phải làm gì ngoài việc xóa ứng dụng khỏi điện thoại của mình không?

Nếu chính sách bảo mật của ứng dụng không thỏa mãn những câu hỏi này thì hội viên không nên sử dụng những ứng dụng đó hoặc tìm kiếm các ứng dụng khác. Dữ liệu sức khỏe là rất riêng tư và hội viên nên cẩn thận chọn các ứng dụng có tiêu chuẩn cao về an toàn và quyền riêng tư để bảo vệ dữ liệu của mình.


Các quyền của hội viên theo Đạo luật Chuyển đổi và Trách nhiệm Giải trình Bảo hiểm Sức khỏe (HIPAA) là gì và ai phải tuân thủ HIPAA?

Văn phòng Quyền Dân sự (OCR) của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (OCR) thực thi các Quy tắc về Quyền riêng tư, Bảo mật và Thông báo Vi phạm của HIPAA cũng như Đạo luật và Quy tắc An toàn dành cho hội viên. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về quyền của hội viên theo HIPAA và ai có nghĩa vụ phải tuân thủ HIPAA tại đây.

Quý vị cũng có thể chia sẻ Những Câu hỏi Thường Gặp về HIPAA dành cho Cá nhân với các hội viên .

Các ứng dụng của bên thứ ba có thuộc phạm vi của HIPAA không?

Hầu hết các ứng dụng của bên thứ ba sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của HIPAA. Thay vào đó, hầu hết các ứng dụng của bên thứ ba sẽ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và các biện pháp bảo vệ theo quy định của Đạo luật FTC. Ngoài những quy định khác, Đạo luật FTC bảo vệ quý vị khỏi các hành vi lừa đảo (ví dụ: nếu một ứng dụng chia sẻ dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của quý vị, mặc dù có chính sách bảo mật quy định là ứng dụng đó sẽ không làm như vậy).

FTC trình bày thông tin về quyền riêng tư và bảo mật của ứng dụng dành cho thiết bị di động cho người tiêu dùng tại đây.

Hội viên nên làm gì nếu nghĩ rằng dữ liệu của họ đã bị vi phạm hoặc một ứng dụng đã sử dụng không đúng dữ liệu của họ?

Để nộp khiếu nại, hội viên nên làm theo các quy tắc được liệt kê dưới đây.

Dịch vụ Khách hàng của San Francisco Health Plan sẵn sàng trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị. Chúng tôi giải đáp những thắc mắc về phúc lợi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Chúng tôi cũng giúp quý vị giải quyết những vấn đề có thể gặp phải với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.

Đại diện Dịch vụ Khách hàng làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều qua những số điện thoại sau đây:

Người gọi tại Địa phương 1(415) 547-7800
Người gọi Miễn Cước 1(800) 288-5555
TTY dành cho Người Điếc, Khiếm Thính hoặc Khiếm Thanh 1(415) 547-7830 hoặc 1(888) 883-7347 miễn cước hoặc 711

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.