Ủy ban

Ủy ban Tư vấn Hội viên

Ủy ban Tư vấn Hội viên của San Francisco Health Plan được thành lập từ các hội viên của chương trình bảo hiểm sức khỏe và các nhà tư vấn chăm sóc sức khỏe. Đây là một diễn đàn trong đó các hội viên có thể góp ý và tư vấn về dịch vụ y tế của chúng tôi và cách chúng tôi phân phối các dịch vụ đó cho hội viên.

Ủy ban Cố vấn Thành viên của Chương trình Y tế San Francisco họp vào lúc 1:00 chiều thứ Sáu thứ hai hàng tháng, ngoại trừ tháng Bảy và tháng Mười Hai. Các cuộc họp được tổ chức tại:

San Francisco Health Plan
50 Beale Street, 12th Floor
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Chương trình nghị sự và các tài liệu in phục vụ buổi họp có sẵn để kiểm tra tại địa chỉ trên, ngoài trang web của San Francisco Health Plan.

Mọi tài liệu được phát cho đa số các Thành viên Ủy ban liên quan đến bất kỳ nội dung nào trong chương trình nghị sự phục vụ cho phiên họp mở rộng, sau khi chương trình nghị sự được đăng tải, đều sẽ có sẵn để mọi người kiểm tra công khai trong giờ hành chính, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu.

Chúng tôi khuyến khích quý vị sử dụng trang web của SFHP để tiếp cận các tài liệu họp của Ủy ban Tư vấn Hội viên. Các thành viên cộng đồng có thể yêu cầu gửi bản sao chương trình nghị sự và tài liệu của ban điều hành qua bưu điện và phải chịu một khoản phí bằng với chi phí gửi và chuẩn bị. Nếu quý vị muốn bản chương trình nghị sự và/hoặc các tài liệu của Ủy ban Tư vấn Hội viên gửi qua bưu điện cho mình, vui lòng liên hệ với Valerie Huggins theo số 1(415) 615-4235 hoặc qua email.

Người khuyết tật có thể tham gia các buổi họp. Các cá nhân có thể yêu cầu bất kỳ sự điều chỉnh nào (các định dạng tài liệu khác – bản in khổ lớn, tài liệu nghe, bản dịch các tài liệu họp, phiên dịch, v.v…) để tham gia buổi họp này và muốn yêu cầu một định dạng tài liệu khác cho chương trình nghị sự, thông báo mời họp và gói tài liệu họp có thể liên hệ với Valerie Huggins theo số 1(415) 615-4235 hoặc qua email.

Việc thông báo tối thiểu một tuần trước buổi họp sẽ cho phép chúng tôi thu xếp hợp lý để đảm bảo khả năng tiếp cận buổi họp và các tài liệu liên quan.

Thành viên Ủy ban Tư vấn Hội viên:
 • Maria Luz Torre: Co-Chair
 • Ching Suk Lam
 • Lourdes Alarcon
 • Kwai Fong Tsui
 • Idell Wilson
 • J.C. Walker
 • Liu Zhong Chen
 • Chin Hong Lou
 • Charles Conway
 • A Jon Martinelli
 • Irene Conway: Co-Chair
 • Ed Evans
 • Linda Ross
 • Elia Fernandez
 • Libah Sheppard
 • Diane Maluia
 • James Walker
 • June Kealoha-Hall