Ủy ban

Ủy ban Tư vấn Hội viên (MAC)

Giới thiệu về MAC

Tất cả hội viên SFHP từ Medi-Cal, Healthy Workers HMO và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đều có thể tham gia Ủy ban Tư vấn Hội viên (MAC).

Tại buổi họp MAC, chúng ta sẽ trao đổi về những chủ đề sức khỏe cho hội viên SFHP và cộng đồng.

Thời gian:
Có 4 cuộc họp MAC hàng năm. Các buổi họp sẽ tổ chức vào Thứ Sáu, từ 10:00am đến 12:00pm. (Thời gian này có thể thay đổi).

Địa điểm:
San Francisco Health Plan
50 Beale Street, 12th Floor
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Nội dung cuộc họp:

Quý vị có thể tìm nội dung họp cho mỗi cuộc họp được đăng sau thông tin này.

Quý vị có thể nhận nội dung và biên bản cuộc họp qua bưu điện với một khoản phí nhỏ. Để nhận nội dung và biên bản cuộc họp qua bưu điện, quý vị vui lòng gọi cho Valerie Huggins theo số 1(415) 615-4235. Quý vị cũng có thể gửi email để yêu cầu.

Người khuyết tật có thể tham gia cuộc họp này.

Nếu quý vị cần định dạng chữ in cỡ lớn, âm thanh đặc biệt hoặc bản dịch nội dung cuộc họp, vui lòng gọi cho Valerie Huggins theo số 1(415) 615-4235. Quý vị cũng có thể gửi email để yêu cầu. Vui lòng gọi điện hoặc gửi email một tuần trước cuộc họp.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.