Dịch vụ Khách hàng

Nhận Thẻ Hội viên Mới

San Francisco Health Plan cấp cho mỗi hội viên một thẻ hội viên. Khi nhận thẻ hội viên, hãy kiểm tra để bảo đảm tất cả thông tin đều đúng. Quý vị có thể yêu cầu gửi thẻ hội viên mới miễn phí qua bưu điện nếu:

1. Có thông tin sai
2. Thẻ của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp
3. Quý vị thay đổi Bác sĩ Chăm sóc Chính
4. Địa chỉ hoặc thông tin khác của quý vị thay đổi

 

 

Để yêu cầu Thẻ Hội viên Mới, hãy gọi Nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

You can also request a new ID card online by registering on the SFHP Cổng thông tin Hội viên.

Ngoài thẻ hội viên SFHP, quý vị còn có Thẻ Người thụ hưởng (BIC) hoặc thẻ Medi-Cal của Tiểu bang California. Quý vị phải trình thẻ này để nhận những dịch vụ cụ thể. Gọi số 1(855) 355-5757 nếu quý vị có thắc mắc hoặc để nhận thẻ BIC mới.

Luôn mang theo Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan (SFHP) và thẻ Medi-Cal BIC của quý vị. Đừng bao giờ cho người khác sử dụng thẻ SFHP ID hoặc thẻ BIC của quý vị.

 

Thẻ Medi-Cal BIC
Thiết kế theo chủ đề “Poppy”
Được phát hành kể từ tháng 9 năm 2016

 


Thẻ Medi-Cal BIC
Thiết kế theo chủ đề “Xanh dương và Trắng”
Được phát hành trước tháng 9 năm 2016

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.