Dịch vụ Khách hàng

Những Người liên lạc Quan trọng

Hãy gọi Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của Quý vị để:

 • Sắp xếp một cuộc hẹn
 • Đi khám bác sĩ chuyên khoa

Gọi San Francisco Health Plan theo số 1(800) 288-5555 hoặc gửi email cho Dịch vụ Khách hàng để:

 • Thay đổi Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của quý vị
 • Nhận Thẻ Hội viên mới
 • Thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc tên họ của quý vị
 • Báo cáo một vấn đề với PCP của quý vị hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
 • Nhờ giúp đỡ mua thuốc kê toa
 • Nộp đơn khiếu nại

Gọi chương trình Medi-Cal theo số 1(415) 558-1853 để:

 • Thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc tên họ của quý vị

Hãy gọi Teladoc® 1(800) TELADOC hoặc số 1(800) 835-2362

 • Quý vị có thể được bác sĩ chăm sóc cho các vấn đề đơn giản, không cấp cứu như cảm lạnh, nổi mẩn da, tiết niệu, xương khớp, v.v

Gọi Carelon Behavioral Health theo số 1(855) 371-8117, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều hoặc truy cập vào trang:

Gọi Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Cộng đồng theo số 1(888) 246-3333 (miễn phí) để:

 • Được tư vấn sức khỏe tâm thần
 • Gặp nhà tư vấn về lạm dụng hóa chất

Gọi Vision Services Plan (VSP) theo số 1(800) 438-4560 để:

 • Nhận thông tin về các buổi khám mắt hoặc về kính mắt
 • Nhận danh sách bác sĩ nhãn khoa gần nơi quý vị cư ngụ

Gọi Denti-Cal theo số 1(800) 322-6384 để:

 • Nhận thông tin về bảo hiểm nha khoa
 • Nhận danh sách các nha sĩ gần nơi quý vị cư ngụ

Đối với hội viên San Francisco Health Plan khiếm thính, gọi SFHP TTY theo số 1(415) 547-7830.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.