COVID-19 Tin tức Mới nhất

Vắc xin COVID-19 và Công tác Phân phối tại San Francisco

Các Giai đoạn Phân phối Vắc xin – Cập nhật ngày 30/03/2021

GIAI ĐOẠN 1A

 • Nhân viên y tế
 • Nhân viên và cư dân của các cơ sở chăm sóc dài hạn

Hiện đang tiêm phòng

GIAI ĐOẠN 1B

 • Người từ 65 tuổi trở lên
 • Nhóm Ngành:
  • Nông nghiệp và Thực phẩm
  • Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em
  • Dịch vụ Cấp cứu

Hiện đang tiêm phòng

 • Người từ 16 đến 64 tuổi với tình trạng sức khỏe có nguy cơ cao
  (COVID19.CA.GOV)

Hiện đang tiêm phòng

 • Cá nhân từ 50 tuổi trở lên
  Hiện đang tiêm phòng
 • Cá nhân từ 16 tuổi trở lên
  Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2021

Ngày 12 tháng 6 năm 2020

Tuyên bố của SFHP về Bất bình đẳng về Chủng tộc và Sức khỏe Cộng đồng

Tìm hiểu Thêm »

Lựa chọn số 1 của San Francisco cho Medi-Cal!

Được thành lập vào năm 1994 bởi Ban kiểm soát San Francisco, San Francisco Health Plan (SFHP) là chương tình chăm sóc sức khỏe có quản lý, được trao giải chương trình có sứ mệnh cải thiện sức khỏe cho các động đồng San Francisco đa dạng thông qua quan hệ đối tác thành công.

SFHP được tám phần mười số người ghi danh chăm sóc có quản lý của San Francisco Medi-Cal lựa chọn và trên 145,000 hội viên được quyền tiếp cận tất cả các dịch vụ y tế bao gồm chăm sóc phòng ngừa, chăm sóc chuyên khoa, nhập viện, thuốc theo toa, các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thông qua các chương trình Medi-Cal và Healthy Workers HMO.

Đọc thêm »

Đủ điều kiện và đăng ký

Để tham gia San Francisco Health Plan, quý vị phải đủ điều kiện và được thu nhận vào một trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe dưới đây, đồng thời phải đang sống ở San Francisco. Mỗi chương trình đều có nguyên tắc riêng về điều kiện tham gia. Quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình nào là tùy thuộc vào thu nhập hộ gia đình, quy mô gia đình và độ tuổi.  Tìm hiểu thêm »

Liên kết hữu ích

Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Những dịch vụ bảo hiểm của quý vị sẽ miễn phí nếu cần thiết về mặt y khoa. Sự chăm sóc cần thiết về mặt y tế nếu hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng của quý vị, giữ quý vị không bị bệnh trầm trọng hoặc khuyết tật hoặc giảm đau từ một bệnh, tổn thương được chẩn đoán.  Tìm hiểu thêm »

Liên kết hữu ích

Dành cho thành viên

Là hội viên San Francisco Health Plan, quý vị yên tâm rằng gia đình mình sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi mang đến 2 chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe độc đáo cung cấp sự chăm sóc y tế, nha khoa và nhãn khoa đầy đủ với chi phí rất thấp.  Tìm hiểu thêm »

Liên kết hữu ích

For Providers

SFHP is committed to working with Providers to provide you with resources and tools. Whether you want to check members’ eligibility, access our formulary, or download clinical guidelines, we make it easy for our Providers to obtain information.  Learn more »

Helpful Links

Cổng thông tin Hội viên Medi-Cal

Truy cập thông tin sức khỏe của quý vị bất cứ lúc nào từ bất cứ đâu có thể truy cập internet vào SFHP HealthLink, Cổng thông tin Hội viên Medi-Cal của chúng tôi. Đọc thêm »

Sơ lược về Dị ứng theo Mùa

Nếu quý vị bị dị ứng, hệ thống miễn dịch của quý vị sẽ phản ứng với một tác nhân mà hầu hết những người khác lại không bị. Người bị dị ứng thường nhạy cảm với nhiều thứ. Đọc thêm »

Looking for a Career at SFHP?

We are a group of highly ambitious individuals who work together to support and inspire each other in our mission to provide affordable health care to the residents of San Francisco. Read more »

Đăng ký để nhận thông tin hội viên từ San Francisco Health Plan

Chúng tôi rất coi trọng quý vị và mong muốn cung cấp thông tin mới nhất cho quý vị.

*Phải trên 14 tuổi thì mới được đăng ký vào chương trình giao tiếp của chúng tôi.
Tin nhắn từ San Francisco Health Plan có thể bao gồm thông tin về:
 • Your Health Matters bản tin cho hội viên
 • Các quyền lợi và dịch vụ mới hoặc cập nhật
 • Cách tiếp cận tốt hơn các dịch vụ của quý v
 • Các mẹo chăm sóc sức khỏe có quản lý để giúp quý vị tận dụng tối đa dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình
 • Thông tin sức khỏe và thể lực