Nhận Chăm sóc Trong thời gian Ở yên Tại nhà

Ngày 15 tháng 5 năm 2020

Quý vị vẫn có thể được bác sĩ trợ giúp cho nhiều nhu cầu sức khỏe của mình. Nếu quý vị bị bệnh hoặc cần trợ giúp y tế, hãy gọi trước cho bác sĩ. Quý vị có thể nhận trợ giúp qua email, cuộc gọi video hoặc qua điện thoại với bác sĩ của mình.

Bước đầu tiên là gọi cho văn phòng bác sĩ của mình. Họ thậm chí còn có thể trợ giúp qua điện thoại mà không cần phải đến phòng mạch. Khi thấy cần thiết, họ cũng sẽ đề nghị quý vị đến khám trực tiếp và cách thức để đến khám an toàn.

Tìm hiểu Thêm »

Hoạt động của SFHP Trong thời gian Ở yên Tại chỗ

Ngày 17 tháng 4 năm 2020

Thị trưởng San Francisco London Breed ra sắc lệnh “Ở yên Tại chỗ” lần đầu tại San Francisco có hiệu lực từ 12:01am, Thứ Ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020. “Ở yên tại chỗ” có nghĩa là mọi người, trừ người làm những Công việc Thiết yếu, phải làm việc tại nhà để bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Nhân viên làm việc trong lĩnh vực “Chăm sóc Sức khỏe Thiết yếu” không áp dụng theo sắc lệnh này.

San Francisco Health Plan thuộc Thành phố San Francisco và thuộc diện Doanh nghiệp Thiết yếu. Mặc dù các văn phòng của chúng tôi đóng cửa, nhưng tất cả công việc kinh doanh của chúng tôi đều đang hoạt động bình thường để đảm bảo cung cấp tất cả các dịch vụ cho Hội viên và Nhà cung cấp của chúng tôi. Tìm hiểu Thêm »

Thông tin Bổ sung

Lựa chọn số 1 của San Francisco cho Medi-Cal!

Được thành lập vào năm 1994 bởi Ban kiểm soát San Francisco, San Francisco Health Plan (SFHP) là chương tình chăm sóc sức khỏe có quản lý, được trao giải chương trình có sứ mệnh cải thiện sức khỏe cho các động đồng San Francisco đa dạng thông qua quan hệ đối tác thành công.

SFHP được tám phần mười số người ghi danh chăm sóc có quản lý của San Francisco Medi-Cal lựa chọn và trên 145,000 hội viên được quyền tiếp cận tất cả các dịch vụ y tế bao gồm chăm sóc phòng ngừa, chăm sóc chuyên khoa, nhập viện, thuốc theo toa, các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thông qua các chương trình Medi-Cal và Healthy Workers HMO.

Đọc thêm »

Đủ điều kiện và đăng ký

Để tham gia San Francisco Health Plan, quý vị phải đủ điều kiện và được thu nhận vào một trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe dưới đây, đồng thời phải đang sống ở San Francisco. Mỗi chương trình đều có nguyên tắc riêng về điều kiện tham gia. Quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình nào là tùy thuộc vào thu nhập hộ gia đình, quy mô gia đình và độ tuổi.  Tìm hiểu thêm »

Liên kết hữu ích

Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Những dịch vụ bảo hiểm của quý vị sẽ miễn phí nếu cần thiết về mặt y khoa. Sự chăm sóc cần thiết về mặt y tế nếu hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng của quý vị, giữ quý vị không bị bệnh trầm trọng hoặc khuyết tật hoặc giảm đau từ một bệnh, tổn thương được chẩn đoán.  Tìm hiểu thêm »

Liên kết hữu ích

Dành cho thành viên

Là hội viên San Francisco Health Plan, quý vị yên tâm rằng gia đình mình sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi mang đến 2 chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe độc đáo cung cấp sự chăm sóc y tế, nha khoa và nhãn khoa đầy đủ với chi phí rất thấp.  Tìm hiểu thêm »

Liên kết hữu ích

For Providers

SFHP is committed to working with Providers to provide you with resources and tools. Whether you want to check members’ eligibility, access our formulary, or download clinical guidelines, we make it easy for our Providers to obtain information.  Learn more »

Helpful Links

Cổng thông tin Hội viên Medi-Cal

Truy cập thông tin sức khỏe của quý vị bất cứ lúc nào từ bất cứ đâu có thể truy cập internet vào SFHP HealthLink, Cổng thông tin Hội viên Medi-Cal của chúng tôi. Đọc thêm »

Nhận thức về Huyết Áp

Huyết áp là gì? Huyết áp là lực của máu đẩy vào thành mạch máu gọi là động mạch. Mỗi lần tim của quý vị đập, thì nó bơm máu vào các động mạch. Đọc thêm »

Looking for a Career at SFHP?

We are a group of highly ambitious individuals who work together to support and inspire each other in our mission to provide affordable health care to the residents of San Francisco. Read more »

Liên hệ

Điện thoại: 1(415) 547-7818
Fax: 1(415) 547-7826
Giờ Thảo luận: Thứ Hai – Thứ Sáu, 08:00:00 sáng – 5:30 chiều
Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều; Thứ Năm 8:30 sáng đến 3:00 chiều