Cách lên Lịch hẹn tiêm Vắc-xin cho Hội viên SFHP

Tất cả hội viên SFHP từ 12 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để tiêm vắc-xin ngay bây giờ.
Gia đình của các thành viên từ 12 tuổi trở lên có thể tiêm chủng cùng nhau!

Cập nhật ngày 9/09/2021

Tất cả thành viên SFHP từ 12 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn bằng cách gọi 1(415) 615-4519 vào các ngày trong tuần từ 8:30 sáng – 5:00 chiều.

Có thể chọn tiêm vắc xin tại nhà nếu không thể đến địa điểm tiêm vắc xin. Hãy yêu cầu nếu cần.

Nếu có thắc mắc về vắc-xin này và sức khỏe của mình, vui lòng trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) của quý vị. PCP là bác sĩ, y tá thực hành hoặc trợ lý bác sĩ, là người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

Nếu muốn giúp tìm số điện thoại của bác sĩ chăm sóc chính của mình, vui lòng gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800 từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều các ngày trong tuần.

Tin tức Quan trọng

FDA đã phê duyệt Vắc xin Pfizer COVID-19

Vắc xin Pfizer loại 2 liều hiện đã được chấp thuận dùng đầy đủ cho người từ 16 tuổi trở lên. Tìm hiểu Thêm

Food and Drug Administration (FDA) Hoa Kỳ là cơ quan chính phủ đảm bảo an toàn và hiệu quả của các sản phẩm như vắc xin, thực phẩm và thuốc.
Vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả. Hàng triệu người ở Hoa Kỳ đã tiêm vắc-xin COVID-19 dưới sự giám sát an toàn nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. CDC khuyến cáo quý vị nên tiêm vắc-xin COVID-19 ngay khi đủ điều kiện. Có thể xem thêm thông tin về sự an toàn của vắc-xin tại đây.

Ngày 3 tháng 6 năm 2021

Tuyên bố của SFHP về Hành động Phân biệt Chủng tộc và Bạo lực trong Cộng đồng của chúng ta

Tìm hiểu Thêm »

Lựa chọn số 1 của San Francisco cho Medi-Cal!

Được thành lập vào năm 1994 bởi Ban kiểm soát San Francisco, San Francisco Health Plan (SFHP) là chương tình chăm sóc sức khỏe có quản lý, được trao giải chương trình có sứ mệnh cải thiện sức khỏe cho các động đồng San Francisco đa dạng thông qua quan hệ đối tác thành công.

SFHP được tám phần mười số người ghi danh chăm sóc có quản lý của San Francisco Medi-Cal lựa chọn và trên 145,000 hội viên được quyền tiếp cận tất cả các dịch vụ y tế bao gồm chăm sóc phòng ngừa, chăm sóc chuyên khoa, nhập viện, thuốc theo toa, các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thông qua các chương trình Medi-Cal và Healthy Workers HMO.

Đọc thêm »

Đủ điều kiện và đăng ký

Để tham gia San Francisco Health Plan, quý vị phải đủ điều kiện và được thu nhận vào một trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe dưới đây, đồng thời phải đang sống ở San Francisco. Mỗi chương trình đều có nguyên tắc riêng về điều kiện tham gia. Quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình nào là tùy thuộc vào thu nhập hộ gia đình, quy mô gia đình và độ tuổi.  Tìm hiểu thêm »

Liên kết hữu ích

Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Những dịch vụ bảo hiểm của quý vị sẽ miễn phí nếu cần thiết về mặt y khoa. Sự chăm sóc cần thiết về mặt y tế nếu hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng của quý vị, giữ quý vị không bị bệnh trầm trọng hoặc khuyết tật hoặc giảm đau từ một bệnh, tổn thương được chẩn đoán.  Tìm hiểu thêm »

Liên kết hữu ích

Dành cho thành viên

Là hội viên San Francisco Health Plan, quý vị yên tâm rằng gia đình mình sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi mang đến 2 chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe độc đáo cung cấp sự chăm sóc y tế, nha khoa và nhãn khoa đầy đủ với chi phí rất thấp.  Tìm hiểu thêm »

Liên kết hữu ích

For Providers

SFHP is committed to working with Providers to provide you with resources and tools. Whether you want to check members’ eligibility, access our formulary, or download clinical guidelines, we make it easy for our Providers to obtain information.  Learn more »

Helpful Links

Cổng thông tin Hội viên Medi-Cal

Truy cập thông tin sức khỏe của quý vị bất cứ lúc nào từ bất cứ đâu có thể truy cập internet vào SFHP HealthLink, Cổng thông tin Hội viên Medi-Cal của chúng tôi. Đọc thêm »

Medi-Cal Các quyền lợi cho quý vị được yên tâm

SFHP làm việc với một công ty tên là Beacon Health Options (“Beacon”) để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ nhẹ đến trung bình cho bệnh nhân ngoại trú… Đọc thêm »

Looking for a Career at SFHP?

We are a group of highly ambitious individuals who work together to support and inspire each other in our mission to provide affordable health care to the residents of San Francisco. Read more »

Đăng ký để nhận thông tin hội viên từ San Francisco Health Plan

Chúng tôi rất coi trọng quý vị và mong muốn cung cấp thông tin mới nhất cho quý vị.

*Phải trên 14 tuổi thì mới được đăng ký vào chương trình giao tiếp của chúng tôi.

*Nếu quý vị muốn thay đổi email hoặc bất kỳ thông tin nào trong hồ sơ, vui lòng gọi cho Dịch vụ Khách hàng. Điện thoại: 1(800) 288-5555 hoặc 1(415) 547-7800 | TDD/TTY 1(888) 883-7347 | Giờ Gọi: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều

Tin nhắn từ San Francisco Health Plan có thể bao gồm thông tin về:
  • Your Health Matters bản tin cho hội viên
  • Các quyền lợi và dịch vụ mới hoặc cập nhật
  • Cách tiếp cận tốt hơn các dịch vụ của quý v
  • Các mẹo chăm sóc sức khỏe có quản lý để giúp quý vị tận dụng tối đa dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình
  • Thông tin sức khỏe và thể lực