Sa Loob ng SFHP

Nakaraan

Binuo ang SFHP noong 1994 bilang isa sa Mga Lokas na Planong Pangkalusugan ng California – isang inisyatiba na magbigay ng abot-kayang saklaw sa kalusugan sa mga pamilyang may mababa at katamtamang laki na kita na nakatira sa San Francisco. Lumago kami mula noon upang maghatid ng mga serbisyo ng insurance sa kalusugan sa mahigit 145,000 San Franciscan. Narito lahat sa San Francisco ang pagpipiliian ng mga mahusay na doktor, ospital, at klinika, malapit sa kung saan nakatira at nagtatrabaho ang aming mga miyembro.

Nakipagtulungan ang SFHP sa Lungsod at County ng San Francisco at sa dedikadong grupo ng mga provider upang magbigay ng pangkalahatang saklaw sa lahat ng San Franciscan, anuman ang status nila sa imigrasyon. Simula nang maipasa ang Ordinansa sa Seguridad ng Pangangalagang Pangkalusugan noong 2006 at mailunsad ang makabagong programa ng Healthy San Francisco noong 2007, nakapagbigay ang SFHP ng mga serbisyo ng third party administrator (TPA) para sa mga programa ng Healthy San Francisco at SF City Option.

Natatangi ang San Francisco na gaya ng mga taong naninirahan dito. Bilang lokal na planong pangkalusugan, kilala namin ang lungsod; kilala namin ang mga taong naninirahan dito; at iniakma kami na tumugon sa mga pangangailangan nila. Bilang pampublikong ahensya, wala kaming shareholder. Nananatili sa komunidad ang aming mga kita at ginagamit ang anumang sobra upang mapahusay ang mga serbisyo ng pasyente, mapalawak anbg saklaw at sa pangkalahatan, ay mapahusay ang kalusugan ng komunidad.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.