Nhận Thẻ Hội viên Mới

San Francisco Health Plan cấp cho mỗi Hội viên một Thẻ Hội viên. Khi nhận Thẻ Hội viên, hãy kiểm tra để bảo đảm tất cả thông tin đều đúng. Quý vị có thể yêu cầu gửi Thẻ Hội viên mới miễn phí qua bưu điện nếu:

1. Có thông tin sai
2. Thẻ của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp
3. Quý vị thay đổi bác sĩ chăm sóc chính
4. Địa chỉ hoặc thông tin khác của quý vị thay đổi

 

 

Để yêu cầu Thẻ Hội viên Mới, hãy gọi Nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.