Tìm Nhà cung cấp

Nhấp để Tìm kiếm Nhà cung cấp
.

Mỗi hội viên của Healthy Workers HMO đều phải chọn một bác sĩ chăm sóc chính (PCP) hoặc phòng khám chăm sóc chính. Công cụ Tìm kiếm Nhà cung cấp trực tuyến sẽ giúp quý vị tìm và chọn được PCP phù hợp với bản thân và gia đình mình. Vui lòng chọn PCP hoặc phòng khám của quý vị từ Công cụ Tìm kiếm Nhà cung cấp. PCP và phòng khám được liệt kê theo khu phố. PCP hoặc phòng khám quý vị chọn sẽ trông nom tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nếu cần chăm sóc chuyên khoa, PCP hoặc phòng khám sẽ giúp quý vị tìm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, được gọi là bác sĩ chuyên khoa và sẽ giới thiệu quý vị đi khám khi cần thiết.

 

Cách sử dụng các Logo, Tên và Nhãn hiệu Dịch vụ của SFHP:
Các tổ chức bên ngoài, nhà cung cấp và bên bán hàng không được sử dụng logo, tên, nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu hoặc hình ảnh của San Francisco Health Plan (SFHP) mà không có văn bản chấp thuận trước từ SFHP và thỏa thuận cam kết tuân thủ bất kỳ điều kiện sử dụng hiện hành nào. Phải có văn bản chấp thuận đó ít nhất 90 ngày trước khi sử dụng theo đề xuất.

Không Xác nhận
San Francisco Health Plan (SFHP) không xác nhận hoặc tiến cử bất kỳ nhà cung cấp, mạng lưới y tế, tổ chức hoặc bên bán hàng nào.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.