Ang Medi-Cal ay isang programa ng insurance sa kalusugan para sa mga residente ng California na mababa ang kita. Bilang iyong lokal na planong pangkalusugan, nag-aalok ang San Francisco Health Plan ng mahusay at maraming seleksyon ng mga doktor, ospital, at klinika. Halos lahat ng doktor o klinika na tumatanggap ng Medi-Cal ay bahagi ng aming network, kaya malamang na patuloy kang makakapagpatingin sa mga doktor na kilala at pinagkakatiwalaan mo.

Medi-Cal Bukas ang Pagpapatala sa Buong Taon

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.