Pagpapalit ng Mga Doktor

Pinakamaganda palagi na magpanatili ng parehong doktor hangga’t maaari, nang sa gayon ay malaman niya ang iyong history ng kalusugan at mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Ngunit kung minsan, maaaring kailangan mong magpalit ng iyong doktor.

I-click upang Maghanap ng Mga Provider

Maaari mong hilingin na palitan ang iyong doktor para sa anumang kadahilanan. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring mag-email sa Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan, o tumawag sa amin sa 1(800) 288-5555, Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.

Mga Tip sa Pagpili ng iyong Bagong Doktor

Tanungin ang iyong sarili…

  • Anong komunidad ang pinakamabuti para sa iyo?
  • Gusto mo ba na malapit ang doktor na ito sa bahay, paaralan, o trabaho?
  • Madaling bang makapunta sa doktor na ito sa pamamagitan ng kotse, MUNI, o BART?
  • Nagsasalita ba ang doktor na ito at kanyang mga tauhan sa tanggapan ng wika mo?
  • Nagtatrabaho ba ang doktor na ito sa ospital na gusto mo?
  • Tinitingnan ba ang doktor na ito ang mga bata sa lahat ng edad?

Kapag nasagot mo ba ang mga tanong na ito, subukan ang aming Tool ng Paghahanap ng Provider upang maghanap ng doktor ng Healthy Workers HMO na naaangkop para sa iyo!

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.