Pagiging Kwalipikado

Kwalipikado Ba Ako?

Upang makasali sa San Francisco Health Plan, dapat ay kwalipikado at nakatala ka sa isa sa aming mga programa sa saklaw pangkalusugan at bukod pa rito, nakatira ka sa San Francisco. Ang bawat programa ay may mga sarili nitong alituntunin sa pagiging kwalipikado. Ang programa kung saan ka maaaring maging kwalipikado ay depende sa kita ng sambahayan, laki ng pamilya, at edad.

Nagbibigay ang aming Pangkata sa Pagpapatala ng tulong sa aplikasyon para sa Medi-Cal. Upang malaman kung ikaw o ang miyembro ng iyong pamilya ay maaaring kwalipikado para sa isa sa mga programang ito, makipag-ugnayan sa amin upang makita kung aling programa ang naaangkop para sa iyo.  Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa aming Pangkat sa Pangkat sa Pagpapatala o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1(888) 558-5858, mula Lunes hanggang Biyernes, nang 8:30am hanggang 5:30pm.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.