Thay đổi Thẻ ID bắt đầu từ ngày 1/7/2021

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG THẺ MỚI VÀ HỦY BỎ THẺ CŨ CỦA QUÝ VỊ
Để phục vụ quý hội viên tốt hơn, chúng tôi đã thay đổi một số nội dung quan trọng về Thẻ Hội viên của quý vị. Chúng tôi không đổi Bác sĩ Chăm sóc Chính của Quý vị. Các thay đổi ghi ở mặt sau thẻ của quý vị là THÔNG TIN VỀ TIỆM THUỐC TÂY MỚI. Điều quan trọng là quý vị phải dùng THÔNG TIN VỀ TIỆM THUỐC TÂY MỚI này trong lần mua toa thuốc kế tiếp. Quý vị sẽ nhận được Thẻ ID mới gửi qua bưu điện

Phòng Dịch vụ Khách hàng SFHP cũng có thể trợ giúp nếu quý vị có thắc mắc hoặc chưa nhận được Thẻ ID mới của mình, hãy gọi Dịch vụ Khách hàng theo số 1(800) 288-5555.