Nói chuyện với Bác sĩ 24/7

Nói chuyện với Bác sĩ 24/7

Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) là người quý vị phải liên lạc trước tiên khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thông thường và khẩn cấp. Quý vị cũng có thể gọi cho họ bất kỳ lúc nào, ngày hay đêm, để được tư vấn y khoa.

Nói chuyện với Bác sĩ
.
.

Khi Quý vị Không thể Đến gặp PCP

Quý vị có thể nói chuyện với một bác sĩ từ bất kỳ nơi nào bằng điện thoại, ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính. Với dịch vụ Teladoc®, MIỄN PHÍ của chúng tôi, quý vị có thể được bác sĩ chăm sóc cho các vấn đề đơn giản, không cấp cứu.*

Tìm hiểu thêm về Teladoc tại trang web của họ. Hãy bắt đầu bằng cách nhấp vào đâyhoặc nhấp vào ảnh Teladoc ở bên phải.

Đăng ký với Teladoc

Đăng ký với Teladoc:

  1. Tại trang web của họ teladoc.com/sfhp
  2. Tải xuống ứng dụng di động Teladoc bằng cách nhấp vào các nút ứng dụng
  3. Hãy gọi Teladoc 1(800) 835-2362. Nếu ngôn ngữ nói thuận tiện nhất cho quý vị không phải là Tiếng Anh, thì quý vị nên gọi Teladoc.
Điền thông tin vào Tiền sử Y khoa

Để hoàn tất quy trình đăng ký, quý vị phải điền thông tin vào mẫu tiền sử y khoa. Quý vị phải điền mẫu này trước khi yêu cầu bác sĩ và cần phải cập nhật mẫu này mỗi năm. Bác sĩ Teladoc sẽ xem xét tiền sử y khoa của quý vị trước khi nói chuyện với quý vị.

Yêu cầu Cuộc hẹn khám qua Điện thoại, Video Trực tuyến hoặc Ứng dụng Di động

Quý vị có thể yêu cầu được nói chuyện với bác sĩ một cách thuận tiện từ nhà của mình, nơi quý vị có điện thoại hoặc có thể truy cập internet MIỄN PHÍ. Các bác sĩ đều được cấp phép và có Chứng nhận Chuyên khoa của California, nhiều bác sĩ trong số này có trên 20 năm kinh nghiệm. Nói chuyện với bác sĩ qua điện thoại bằng ngôn ngữ của quý vị. Bác sĩ luôn sẵn sàng dù là ban ngày hay ban đêm. Tìm hiểu thêm tại Teladoc hoặc bằng cách gọ 1(800) 835-2362.

*Teladoc không áp dụng cho hội viên Kaiser Medi-Cal.